โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 425 blog entries.

พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “มหาบัณฑิต บัณฑิต” ประจำปี ๒๕๖๖

By | ธันวาคม 3rd, 2023|ข่าวกิจกรรม|

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ "มหาบัณฑิต บัณฑิต" ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ

กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx

By | ธันวาคม 1st, 2023|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ โดย พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx

มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

By | พฤศจิกายน 30th, 2023|ข่าวกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 14 “มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

By | พฤศจิกายน 28th, 2023|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศิกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

By | พฤศจิกายน 24th, 2023|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

พิธีกรรมล้านนา โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า

By | พฤศจิกายน 15th, 2023|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๙ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมพิธี บวงสรวงสักการะ ก่อนรื้อถอนอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า เพื่อปรับปรุงเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ณ

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

By | พฤศจิกายน 13th, 2023|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ออนไลน์) การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

งานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๖

By | พฤศจิกายน 2nd, 2023|ข่าวกิจกรรม|

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ, วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันจัดงานวันบุรพาจารย์ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ และพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล ๕๔ ปี ๓๔ พรรษา พระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี, รศ.ดร.

ประเพณีถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี 2566

By | ตุลาคม 26th, 2023|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมสืบสานประเพณีถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี 2566 วัดพระธาตุแช่แห้ง

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

By | ตุลาคม 25th, 2023|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ออนไลน์) การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ปรับปรุง) ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา

Load More Posts