วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ โดยคณะพุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพุทธศาสตร์สัมพันธ์: สวัสดีปีใหม่ สุขสดใสวิถีพุทธ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและอำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๕ และมีกิจกรรมนันทนาการและแลกของขวัญ “พุทธศาสตร์สัมพันธ์ ฉันพี่น้อง” ดำเนินการโดยนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตรุ่น ๑-๒ ณ ห้อง ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website