โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 3/2565

By | มกราคม 31st, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 2/2565

By | มกราคม 13th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เลื่อนวันปฏิบัติธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 25th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สำหรับนิสิตเรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

By | พฤศจิกายน 18th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 8 (แก้ไขเพิ่มเติม)

By | ตุลาคม 24th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

กิจกรรมเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | ตุลาคม 16th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 7

By | ตุลาคม 4th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563

By | กันยายน 18th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

งานครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

By | กันยายน 3rd, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ลงทะเบียนงานครบรอบ ๑๙ ปี ออนไลน์ สร้างกองทุนการศึกษาวิทยาลัยผ่านพร้อมเพย์ ดาวน์โหลด Poster งานครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) ฉบับที่ 5

By | กรกฎาคม 1st, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts