วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ออกแนะแนวการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับสามเณรนักเรียนโรงเรียนนันทบุรีวิทยา นำโดย ผศ.สมคิด นันต๊ะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ ห้องอัจฉริยะ ชั้น ๒ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website