โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | ธันวาคม 5th, 2020|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พระพุทธศาสนามหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสนามหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 23rd, 2020|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) อนุทินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใบสมัครและใบรายงานตัวนิสิตเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดแผ่นผับการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา

รับสมัครนิสิตใหม่ ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา

By | กรกฎาคม 21st, 2020|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา (Certficate Program in Lanna Language) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สามารถสมัครออนไลน์ด้วยตนเองโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกไปที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU8M9uY3yLd8L4zDsuSLz3HtpocL9PnXZJD6tvd1F3ngu0VQ/viewform สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระมหาอนันต์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัญฑิต

By | กรกฎาคม 19th, 2020|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

By | กรกฎาคม 1st, 2020|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ออนไลน์) ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ค่าใช้จ่ายประมาณการเรียนระดับปริญญาโท (สาขาพระพุทธศาสนา) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (Master of Arts Program in Buddhist Studies)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 17th, 2020|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 15th, 2020|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | พฤษภาคม 10th, 2020|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | พฤษภาคม 2nd, 2020|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

Load More Posts