โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | ธันวาคม 14th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

By | พฤศจิกายน 28th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม กำหนดการ โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

การกำหนดลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | ตุลาคม 29th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

การกำหนดลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาควันจันทร์-ศุกร์) การกำหนดลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาควันเสาร์-อาทิตย์)

ประกาศ เรื่อง เลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สำหรับนิสิตภาควันจันทร์-ศุกร์)

By | กันยายน 17th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ เรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | กันยายน 17th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง ประจำปี ๒๕๖๒

By | สิงหาคม 26th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

กำหนดการ งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ 2562”

By | กรกฎาคม 29th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม กำหนดการ กิจกรรม สังคมศาสตร์วิชาการ และการบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้ และการปรับตัว ในสังคมดิจิทัล” เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ ๒๑ สูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ ๒๑

Load More Posts