โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง ประจำปี ๒๕๖๒

By | สิงหาคม 26th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

กำหนดการ งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ 2562”

By | กรกฎาคม 29th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม กำหนดการ กิจกรรม สังคมศาสตร์วิชาการ และการบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้ และการปรับตัว ในสังคมดิจิทัล” เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ ๒๑ สูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ ๒๑

Load More Posts