โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

การกำหนดลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 11th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

การกำหนดลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มาตรการช่วยเหลือนิสิตใน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-19)

By | มีนาคม 18th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

บวชลูกแก้วเป็นพระภิกษุ-สามเณร ประจำปี ๒๕๖๓

By | มีนาคม 14th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

### อนุโมทนาบุญกุศลกับท่านทานบดีเจ้าภาพ บวชลูกแก้วเป็นพระภิกษุ-สามเณร ปี 2563 “บวชลูกแก้ว ถวายพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน” ### ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกแก้ว จัดอบรมโดย ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ์ฯ ### ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม การศึกษาต่อโดย สำนักคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ### ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

By | มกราคม 21st, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | ธันวาคม 14th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

By | พฤศจิกายน 28th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม กำหนดการ โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

การกำหนดลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | ตุลาคม 29th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

การกำหนดลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาควันจันทร์-ศุกร์) การกำหนดลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาควันเสาร์-อาทิตย์)

ประกาศ เรื่อง เลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สำหรับนิสิตภาควันจันทร์-ศุกร์)

By | กันยายน 17th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ เรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | กันยายน 17th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง ประจำปี ๒๕๖๒

By | สิงหาคม 26th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

กำหนดการ งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562

Load More Posts