โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 18th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เปิดรับสมัครนิสิตและบัณฑิตเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

By | มีนาคม 16th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เลื่อนวันสอบวัดผลปลายภาคภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สำหรับนิสิตเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

By | มีนาคม 13th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ให้มีการเรียนการสอนตามปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สำหรับนิสิตเรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

By | กุมภาพันธ์ 24th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เรื่อง สลับวันหยุดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | กุมภาพันธ์ 7th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ให้จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบปกติ

By | มกราคม 28th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเรื่อง สลับวันหยุดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สาหรับนิสิตภาควันจันทร์-ศุกร์)

By | พฤศจิกายน 3rd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ 2563”

By | สิงหาคม 2nd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

สมัครแข่งขันทักษะวิชาการ ออนไลน์ สมัครการประกวดภาพถ่าย “ภาพเล่า เรื่องเมืองน่าน” ออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม กำหนดการ กิจกรรมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๒

ประกาศ การเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ในสถานศึกษา

By | กรกฎาคม 2nd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศหยุดเรียนและเรียนชดเชยภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | กรกฎาคม 2nd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts