โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

By | ธันวาคม 7th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการเดินธรรมยาตราตามรอยพระบาท ครั้งที่ ๑

By | ธันวาคม 4th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

แถลงข่าว งานเดินธรรมยาตราตามรอยพระบาท ครั้งที่ ๑

By | ธันวาคม 2nd, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

By | พฤศจิกายน 29th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)”

By | พฤศจิกายน 23rd, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “มหาจุฬาศาลายาเกมส์” ครั้งที่ ๑๓

By | พฤศจิกายน 19th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ตามโครงการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓

By | ธันวาคม 7th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | ธันวาคม 1st, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

By | พฤศจิกายน 28th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

By | พฤศจิกายน 13th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

การกำหนดลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | ตุลาคม 29th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ เรื่อง เลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สำหรับนิสิตภาควันจันทร์-ศุกร์)

By | กันยายน 17th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  pdf reader

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา