โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

By | กรกฎาคม 29th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท

By | กรกฎาคม 27th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา

By | กรกฎาคม 22nd, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง

By | กรกฎาคม 21st, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓(ภาควันเสาร์-อาทิตย์)

By | กรกฎาคม 18th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาควันจันทร์-ศุกร์)

By | กรกฎาคม 14th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เพิ่มทางรอดชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ ๑

By | กรกฎาคม 9th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

By | กรกฎาคม 3rd, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

By | มิถุนายน 24th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ 2563”

By | สิงหาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

รับสมัครนิสิตใหม่ ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา

By | กรกฎาคม 21st, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัญฑิต

By | กรกฎาคม 19th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศ การเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ในสถานศึกษา

By | กรกฎาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศหยุดเรียนและเรียนชดเชยภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | กรกฎาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

By | กรกฎาคม 1st, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา