โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรม

การสอบวิชาการศึกษาอิสระ ประจำภาคการศึกษา ๒๕๖๒

By | กรกฎาคม 14th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา

By | กรกฎาคม 14th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | กรกฎาคม 14th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นิสิตต้นแบบแกนนำ อสส. เข้าร่วมโครงการ “หลักสูตรพระคิลานุปัฎฐาก”

By | กรกฎาคม 11th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

By | กรกฎาคม 11th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๑

By | มิถุนายน 26th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 26th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | พฤษภาคม 11th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | พฤษภาคม 2nd, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ

By | เมษายน 19th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | มีนาคม 16th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ปิดความเห็น บน รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  pdf reader

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา