โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรม

ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๒

By | ตุลาคม 10th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดน่าน

By | ตุลาคม 6th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน (โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๒

By | ตุลาคม 6th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

By | ตุลาคม 3rd, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการจัดทำแผนพัฒนา แผนงบประมาณและแผนปฎิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

By | ตุลาคม 3rd, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการอบรมแนวทางการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ล้านนา

By | กันยายน 28th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง เลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สำหรับนิสิตภาควันจันทร์-ศุกร์)

By | กันยายน 17th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ เรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | กันยายน 17th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง ประจำปี ๒๕๖๒

By | สิงหาคม 26th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ 2562”

By | กรกฎาคม 29th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 26th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | พฤษภาคม 11th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  pdf reader

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา