โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรม

เปิดศูนย์อาหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

By | มิถุนายน 11th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเรียนเทอม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | มิถุนายน 4th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | มิถุนายน 4th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒

By | มิถุนายน 4th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

แสดงมุทิตาจิต พระสุนทรมุนี.ดร.

By | มิถุนายน 4th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมสูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๒

By | มิถุนายน 4th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 26th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | พฤษภาคม 11th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | พฤษภาคม 2nd, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ

By | เมษายน 19th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | มีนาคม 16th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ปิดความเห็น บน รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  pdf reader

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา