โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

การแสดงในรายวิชาวัฒนธรรมไทย ของภาคใต้

By | กุมภาพันธ์ 24th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

By | กุมภาพันธ์ 22nd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีเปิดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งประจำปี ๒๕๖๔

By | กุมภาพันธ์ 22nd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๔

By | กุมภาพันธ์ 17th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การแสดงในรายวิชาวัฒนธรรมไทย ของภาคกลาง

By | กุมภาพันธ์ 17th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การแสดงในรายวิชาวัฒนธรรมไทย ของภาคเหนือ

By | กุมภาพันธ์ 11th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

By | กุมภาพันธ์ 11th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

บรรยายธรรมพิเศษจาก พระอาจารย์สุธรรม ฐิตธัมโม

By | กุมภาพันธ์ 6th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ปฐมนิเทศ (โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

By | กุมภาพันธ์ 1st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้มีการเรียนการสอนตามปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สำหรับนิสิตเรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

By | กุมภาพันธ์ 24th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เรื่อง สลับวันหยุดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | กุมภาพันธ์ 7th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ให้จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบปกติ

By | มกราคม 28th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | ธันวาคม 5th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา