โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒”

By | สิงหาคม 14th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การประชุมบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

By | สิงหาคม 7th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ SIPOC เพื่อการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของแผนพัฒนาองค์กร”

By | สิงหาคม 7th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

By | กรกฎาคม 25th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

By | กรกฎาคม 23rd, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เปิดศูนย์อาเซียนและศูนย์ประสานงานการทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ

By | กรกฎาคม 23rd, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ 2562”

By | กรกฎาคม 29th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 26th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | พฤษภาคม 11th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | พฤษภาคม 2nd, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ

By | เมษายน 19th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | มีนาคม 16th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ปิดความเห็น บน รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  pdf reader

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา