โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาควันจันทร์-ศุกร์)

By | กรกฎาคม 14th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เพิ่มทางรอดชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ ๑

By | กรกฎาคม 9th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

By | กรกฎาคม 3rd, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

By | มิถุนายน 24th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เสนอโครงการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รป.ม.

By | มิถุนายน 24th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พบปะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต เอกวิชาพระพุทธศาสนา ปีที่ ๑/๒๕๖๓

By | มิถุนายน 24th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เตรียมความพร้อมโครงการอนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตร (รป.ม)

By | มิถุนายน 17th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

แสดงมุทิตาจิตสักการะ อายุวัฒนมงคล พระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี

By | มิถุนายน 12th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

By | มิถุนายน 12th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ในสถานศึกษา

By | กรกฎาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศหยุดเรียนและเรียนชดเชยภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | กรกฎาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

By | กรกฎาคม 1st, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตําแหน่ง วิชาการ

By | มิถุนายน 15th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 17th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 15th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา