โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมแนวทางการจัดการสอบและการจัดการเรียนการสอน

By | มีนาคม 18th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)”

By | มีนาคม 17th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ (โซนภาคเหนือ)

By | มีนาคม 13th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนงานพุทธเกษตร

By | มีนาคม 12th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY

By | มีนาคม 12th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๓

By | มีนาคม 9th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการเมืองน่าน สู่เมืองสะอาดระดับอาเซียน”

By | มีนาคม 4th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมชมรมรัฐศาสตร์สัมพันธ์ บริการสังคมและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

By | มีนาคม 3rd, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพิมพ์สร้างและพัฒนาชุดอักษรล้านนา”

By | มีนาคม 3rd, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-19)

By | มีนาคม 18th, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

บวชลูกแก้วเป็นพระภิกษุ-สามเณร ประจำปี ๒๕๖๓

By | มีนาคม 14th, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

By | มกราคม 21st, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | มกราคม 12th, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | ธันวาคม 14th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ตามโครงการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓

By | ธันวาคม 7th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  pdf reader

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสอบข้อสอบกลาง ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา