โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

By | พฤศจิกายน 9th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๒

By | พฤศจิกายน 2nd, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

By | ตุลาคม 27th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว

By | ตุลาคม 26th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

By | ตุลาคม 23rd, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ภาควันจันทร์ – วันศุกร์)

By | ตุลาคม 22nd, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

By | พฤศจิกายน 13th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

การกำหนดลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | ตุลาคม 29th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ เรื่อง เลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สำหรับนิสิตภาควันจันทร์-ศุกร์)

By | กันยายน 17th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ เรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | กันยายน 17th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง ประจำปี ๒๕๖๒

By | สิงหาคม 26th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ 2562”

By | กรกฎาคม 29th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  pdf reader

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา