โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | กันยายน 22nd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

By | กันยายน 10th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

By | สิงหาคม 31st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

By | สิงหาคม 31st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การซ้อมตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEX” ครั้งที่ ๒

By | สิงหาคม 29th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการอบรมตลาดดิจิทัล

By | สิงหาคม 27th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ วิเคราะห์ภาระงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ

By | สิงหาคม 23rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การซ้อมตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEX”

By | สิงหาคม 16th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๒

By | สิงหาคม 16th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563

By | กันยายน 18th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

งานครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

By | กันยายน 3rd, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) ฉบับที่ 5

By | กรกฎาคม 1st, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) ฉบับที่ 4

By | มิถุนายน 17th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 18th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

By | พฤษภาคม 17th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา