โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | พฤษภาคม 23rd, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมแนวทางการจัดการสอบและการจัดการเรียนการสอน

By | มีนาคม 18th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)”

By | มีนาคม 17th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ (โซนภาคเหนือ)

By | มีนาคม 13th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนงานพุทธเกษตร

By | มีนาคม 12th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY

By | มีนาคม 12th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๓

By | มีนาคม 9th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการเมืองน่าน สู่เมืองสะอาดระดับอาเซียน”

By | มีนาคม 4th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมชมรมรัฐศาสตร์สัมพันธ์ บริการสังคมและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

By | มีนาคม 3rd, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 17th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 15th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

การกำหนดลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | พฤษภาคม 11th, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | พฤษภาคม 10th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | พฤษภาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-19)

By | มีนาคม 18th, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา