โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรม

รับเสด็จเจ้าหญิงเลอา พระชายาในเจ้าชายอาแล็กซ็องตร์แห่งเบลเยี่ยม

By | กันยายน 15th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมงาน ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ

By | กันยายน 15th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ปีที่ ๑๗

By | กันยายน 9th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ประจำปี ๒๕๖๒

By | กันยายน 9th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานพิธีสืบชาตาหลวงและพิธีบายศรีทูลขวัญ แด่ พระเทพเวที,รศ.ดร.

By | กันยายน 5th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ธารน้ำใจวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ สู่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม

By | สิงหาคม 26th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง ประจำปี ๒๕๖๒

By | สิงหาคม 26th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ 2562”

By | กรกฎาคม 29th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 26th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | พฤษภาคม 11th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | พฤษภาคม 2nd, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ

By | เมษายน 19th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  pdf reader

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา