โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ โซนภาคเหนือ

By | มกราคม 24th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๕ ภาคเหนือ

By | มกราคม 21st, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การตรวจเยี่ยมความพร้อม โครงการขออนุมัติและเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์

By | มกราคม 14th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาศึกษาดูงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

By | มกราคม 13th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕

By | มกราคม 8th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะผู้บริหารร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุอำเภอภูเพียง

By | มกราคม 8th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๓

By | ธันวาคม 29th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

666 ปีพระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน

By | ธันวาคม 24th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

By | ธันวาคม 20th, 2019|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

By | มกราคม 21st, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | มกราคม 12th, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | ธันวาคม 14th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ตามโครงการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓

By | ธันวาคม 7th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | ธันวาคม 1st, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

By | พฤศจิกายน 28th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  pdf reader

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา