ท่านต้องการให้เว็บวิทยาลัยสงฆ์น่านมีเนื้อหาลักษณะอย่างไร

ท่านต้องการให้เว็บวิทยาลัยสงฆ์น่านมีเนื้อหาลักษณะอย่างไร
เน้นข่าวประชาสัมพันธ์
61  51.7%
จัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ
28  23.7%
เน้นรูปภาพกิจกรรม
18  15.3%
เน้นเว็บไซต์ให้สวยงาม
6  5.1%
ไม่ต้องเน้นภาพกิจกรรมมาก
5  4.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  118
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:00 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2018 เวลา 12:52 น.