ภาพกิจกรรม - ประชุมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการสงฆ์

ประชุมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการสงฆ์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ประชุมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการสงฆ์ (ปบ.ส.) รุ่นที่ ๗ ศูนย์อำเภอนาน้อย - นาหมื่น ณ โรงเรียนบ้านนาราบ อำเภอนาน้อย จังหวดน่าน

20130705 094231

20130705 094605

20130705 093607

20130705 095646

20130705_092017
20130705_092017
Image Detail Image Download
20130705_092059
20130705_092059
Image Detail Image Download
20130705_092116
20130705_092116
Image Detail Image Download
20130705_093547
20130705_093547
Image Detail Image Download
20130705_093600
20130705_093600
Image Detail Image Download
20130705_093607
20130705_093607
Image Detail Image Download
20130705_094223
20130705_094223
Image Detail Image Download
20130705_094231
20130705_094231
Image Detail Image Download
20130705_094235
20130705_094235
Image Detail Image Download
20130705_094247
20130705_094247
Image Detail Image Download
20130705_094314
20130705_094314
Image Detail Image Download
20130705_094543
20130705_094543
Image Detail Image Download
20130705_094548
20130705_094548
Image Detail Image Download
20130705_094600
20130705_094600
Image Detail Image Download
20130705_094605
20130705_094605
Image Detail Image Download
20130705_095614
20130705_095614
Image Detail Image Download
20130705_095633
20130705_095633
Image Detail Image Download
20130705_095646
20130705_095646
Image Detail Image Download
20130705_095655
20130705_095655
Image Detail Image Download
20130705_110214
20130705_110214
Image Detail Image Download
20130705_110233
20130705_110233
Image Detail Image Download
20130705_110240
20130705_110240
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery