ภาพกิจกรรม - พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวน่าน ได้ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมอบประกาศนียบัตรและพัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับตามลำดับ ในเขตปกครองหนเหนือ ภาค ๔,๕,๖,๗  และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบบูรณะพัฒนาพุทธสถานพุทธานุภาพ (สันเจริญ) ของคณะสงฆ์ ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวน่าน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 2878

 

img 3205

img 3165

img 3190

img 3278

img_2805
img_2805
Image Detail Image Download
img_2807
img_2807
Image Detail Image Download
img_2820
img_2820
Image Detail Image Download
img_2828
img_2828
Image Detail Image Download
img_2829
img_2829
Image Detail Image Download
img_2830
img_2830
Image Detail Image Download
img_2838
img_2838
Image Detail Image Download
img_2839
img_2839
Image Detail Image Download
img_2850
img_2850
Image Detail Image Download
img_2854
img_2854
Image Detail Image Download
img_2863
img_2863
Image Detail Image Download
img_2869
img_2869
Image Detail Image Download
img_2876
img_2876
Image Detail Image Download
img_2878
img_2878
Image Detail Image Download
img_2897
img_2897
Image Detail Image Download
img_2905
img_2905
Image Detail Image Download
img_2912
img_2912
Image Detail Image Download
img_2940
img_2940
Image Detail Image Download
img_2942
img_2942
Image Detail Image Download
img_2958
img_2958
Image Detail Image Download
img_2971
img_2971
Image Detail Image Download
img_2973
img_2973
Image Detail Image Download
img_2975
img_2975
Image Detail Image Download
img_2979
img_2979
Image Detail Image Download
img_2987
img_2987
Image Detail Image Download
img_2994
img_2994
Image Detail Image Download
img_2999
img_2999
Image Detail Image Download
img_3004
img_3004
Image Detail Image Download
img_3010
img_3010
Image Detail Image Download
img_3021
img_3021
Image Detail Image Download
img_3025
img_3025
Image Detail Image Download
img_3027
img_3027
Image Detail Image Download
img_3028
img_3028
Image Detail Image Download
img_3030
img_3030
Image Detail Image Download
img_3031
img_3031
Image Detail Image Download
img_3032
img_3032
Image Detail Image Download
img_3041
img_3041
Image Detail Image Download
img_3051
img_3051
Image Detail Image Download
img_3053
img_3053
Image Detail Image Download
img_3056
img_3056
Image Detail Image Download
img_3057
img_3057
Image Detail Image Download
img_3058
img_3058
Image Detail Image Download
img_3072
img_3072
Image Detail Image Download
img_3087
img_3087
Image Detail Image Download
img_3094
img_3094
Image Detail Image Download
img_3098
img_3098
Image Detail Image Download
img_3102
img_3102
Image Detail Image Download
img_3103
img_3103
Image Detail Image Download
img_3108
img_3108
Image Detail Image Download
img_3112
img_3112
Image Detail Image Download
img_3115
img_3115
Image Detail Image Download
img_3127
img_3127
Image Detail Image Download
img_3136
img_3136
Image Detail Image Download
img_3141
img_3141
Image Detail Image Download
img_3142
img_3142
Image Detail Image Download
img_3146
img_3146
Image Detail Image Download
img_3153
img_3153
Image Detail Image Download
img_3154
img_3154
Image Detail Image Download
img_3155
img_3155
Image Detail Image Download
img_3156
img_3156
Image Detail Image Download
img_3157
img_3157
Image Detail Image Download
img_3160
img_3160
Image Detail Image Download
img_3161
img_3161
Image Detail Image Download
img_3165
img_3165
Image Detail Image Download
img_3166
img_3166
Image Detail Image Download
img_3169
img_3169
Image Detail Image Download
img_3171
img_3171
Image Detail Image Download
img_3174
img_3174
Image Detail Image Download
img_3175
img_3175
Image Detail Image Download
img_3178
img_3178
Image Detail Image Download
img_3183
img_3183
Image Detail Image Download
img_3186
img_3186
Image Detail Image Download
img_3190
img_3190
Image Detail Image Download
img_3205
img_3205
Image Detail Image Download
img_3209
img_3209
Image Detail Image Download
img_3211
img_3211
Image Detail Image Download
img_3224
img_3224
Image Detail Image Download
img_3232
img_3232
Image Detail Image Download
img_3238
img_3238
Image Detail Image Download
img_3242
img_3242
Image Detail Image Download
img_3257
img_3257
Image Detail Image Download
img_3264
img_3264
Image Detail Image Download
img_3266
img_3266
Image Detail Image Download
img_3268
img_3268
Image Detail Image Download
img_3274
img_3274
Image Detail Image Download
img_3278
img_3278
Image Detail Image Download
img_3288
img_3288
Image Detail Image Download
img_3291
img_3291
Image Detail Image Download
img_3292
img_3292
Image Detail Image Download
img_3293
img_3293
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery