ภาพกิจกรรม - คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒

คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒ ในโครงการส่งเสริมและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นการนันทนาการให้บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

IMG 6664

IMG 6778

IMG 6801

IMG 6812

 

IMG_6618
IMG_6618
Image Detail Image Download
IMG_6619
IMG_6619
Image Detail Image Download
IMG_6620
IMG_6620
Image Detail Image Download
IMG_6621
IMG_6621
Image Detail Image Download
IMG_6625
IMG_6625
Image Detail Image Download
IMG_6626
IMG_6626
Image Detail Image Download
IMG_6629
IMG_6629
Image Detail Image Download
IMG_6630
IMG_6630
Image Detail Image Download
IMG_6631
IMG_6631
Image Detail Image Download
IMG_6632
IMG_6632
Image Detail Image Download
IMG_6634
IMG_6634
Image Detail Image Download
IMG_6637
IMG_6637
Image Detail Image Download
IMG_6638
IMG_6638
Image Detail Image Download
IMG_6639
IMG_6639
Image Detail Image Download
IMG_6644
IMG_6644
Image Detail Image Download
IMG_6645
IMG_6645
Image Detail Image Download
IMG_6650
IMG_6650
Image Detail Image Download
IMG_6653
IMG_6653
Image Detail Image Download
IMG_6655
IMG_6655
Image Detail Image Download
IMG_6658
IMG_6658
Image Detail Image Download
IMG_6659
IMG_6659
Image Detail Image Download
IMG_6661
IMG_6661
Image Detail Image Download
IMG_6662
IMG_6662
Image Detail Image Download
IMG_6664
IMG_6664
Image Detail Image Download
IMG_6668
IMG_6668
Image Detail Image Download
IMG_6669
IMG_6669
Image Detail Image Download
IMG_6670
IMG_6670
Image Detail Image Download
IMG_6671
IMG_6671
Image Detail Image Download
IMG_6672
IMG_6672
Image Detail Image Download
IMG_6673
IMG_6673
Image Detail Image Download
IMG_6674
IMG_6674
Image Detail Image Download
IMG_6676
IMG_6676
Image Detail Image Download
IMG_6677
IMG_6677
Image Detail Image Download
IMG_6678
IMG_6678
Image Detail Image Download
IMG_6679
IMG_6679
Image Detail Image Download
IMG_6680
IMG_6680
Image Detail Image Download
IMG_6685
IMG_6685
Image Detail Image Download
IMG_6691
IMG_6691
Image Detail Image Download
IMG_6692
IMG_6692
Image Detail Image Download
IMG_6694
IMG_6694
Image Detail Image Download
IMG_6695
IMG_6695
Image Detail Image Download
IMG_6696
IMG_6696
Image Detail Image Download
IMG_6697
IMG_6697
Image Detail Image Download
IMG_6698
IMG_6698
Image Detail Image Download
IMG_6700
IMG_6700
Image Detail Image Download
IMG_6701
IMG_6701
Image Detail Image Download
IMG_6702
IMG_6702
Image Detail Image Download
IMG_6705
IMG_6705
Image Detail Image Download
IMG_6707
IMG_6707
Image Detail Image Download
IMG_6713
IMG_6713
Image Detail Image Download
IMG_6715
IMG_6715
Image Detail Image Download
IMG_6718
IMG_6718
Image Detail Image Download
IMG_6719
IMG_6719
Image Detail Image Download
IMG_6722
IMG_6722
Image Detail Image Download
IMG_6724
IMG_6724
Image Detail Image Download
IMG_6726
IMG_6726
Image Detail Image Download
IMG_6727
IMG_6727
Image Detail Image Download
IMG_6728
IMG_6728
Image Detail Image Download
IMG_6734
IMG_6734
Image Detail Image Download
IMG_6736
IMG_6736
Image Detail Image Download
IMG_6739
IMG_6739
Image Detail Image Download
IMG_6750
IMG_6750
Image Detail Image Download
IMG_6767
IMG_6767
Image Detail Image Download
IMG_6778
IMG_6778
Image Detail Image Download
IMG_6785
IMG_6785
Image Detail Image Download
IMG_6786
IMG_6786
Image Detail Image Download
IMG_6797
IMG_6797
Image Detail Image Download
IMG_6800
IMG_6800
Image Detail Image Download
IMG_6801
IMG_6801
Image Detail Image Download
IMG_6804
IMG_6804
Image Detail Image Download
IMG_6806
IMG_6806
Image Detail Image Download
IMG_6812
IMG_6812
Image Detail Image Download
IMG_6816
IMG_6816
Image Detail Image Download
IMG_6817
IMG_6817
Image Detail Image Download
IMG_6819
IMG_6819
Image Detail Image Download
IMG_6820
IMG_6820
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery