ภาพกิจกรรม - จัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

จัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระศรีธีรพงศ์ พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน   พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้เตรียมความพร้อมและตรวจสอบความคืบหน้า การจัดงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หน.เหนือ ในวันอังคาร ที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 9247

img 9257

img 9258

img 9228

img_9228
img_9228
Image Detail Image Download
img_9229
img_9229
Image Detail Image Download
img_9247
img_9247
Image Detail Image Download
img_9248
img_9248
Image Detail Image Download
img_9249
img_9249
Image Detail Image Download
img_9250
img_9250
Image Detail Image Download
img_9251
img_9251
Image Detail Image Download
img_9252
img_9252
Image Detail Image Download
img_9253
img_9253
Image Detail Image Download
img_9254
img_9254
Image Detail Image Download
img_9256
img_9256
Image Detail Image Download
img_9257
img_9257
Image Detail Image Download
img_9258
img_9258
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery