ภาพกิจกรรม - งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑

งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ชุมชนบ้านหนองเต่า-แช่แห้ง และศิษยานุศิษย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันจัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีพระเดชพระคุณ เจ้าคณะจังหวัดน่าน และ พระเดชพระคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ การจัดงานวันบุรพาจารย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ทำบุญอุทิศแด่ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน อดีตเจ้าผู้สร้างเวียงภูเพียงแช่แห้ง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งทุกรูป ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดถึงผู้อุปถัมภ์วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑. พิธีทักษิณานุปทาน อุทิศแด่อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน อดีตเจ้าผู้สร้างเวียงภูเพียงแช่แห้ง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งทุกรูป ๒. พิธีมุทิตาจิตวันทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง, เจ้าคณะอำเภอภูเพียง, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ๓. พิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแห้ง นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และทายาทบุคลาการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และทายาทเจ้าหน้าที่ศาสนการวัดพระธาตุแช่แห้ง รวมจำนวน ๑๒๖ ทุน ๔. พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อตั้งกองทุน มูลนิธิพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง, กองทุนศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดน่าน, กองทุนโรงพยาบาลภูเพียงเพื่อสร้างตึกบริการผู้ป่วย, กองทุนเรือแข่งเพชรพระธาตุและกองทุนเรือแข่งอำเภอท่าวังผา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความมือร่วมใจจากคณะศรัทธาบ้านหนองเต่า-แช่แห้ง หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ เป็นอย่างดียิ่ง

 IMG 5992

IMG 6012

IMG 6090

IMG 6141

IMG_5862
IMG_5862
Image Detail Image Download
IMG_5864
IMG_5864
Image Detail Image Download
IMG_5870
IMG_5870
Image Detail Image Download
IMG_5876
IMG_5876
Image Detail Image Download
IMG_5880
IMG_5880
Image Detail Image Download
IMG_5881
IMG_5881
Image Detail Image Download
IMG_5883
IMG_5883
Image Detail Image Download
IMG_5886
IMG_5886
Image Detail Image Download
IMG_5888
IMG_5888
Image Detail Image Download
IMG_5892
IMG_5892
Image Detail Image Download
IMG_5894
IMG_5894
Image Detail Image Download
IMG_5897
IMG_5897
Image Detail Image Download
IMG_5901
IMG_5901
Image Detail Image Download
IMG_5903
IMG_5903
Image Detail Image Download
IMG_5908
IMG_5908
Image Detail Image Download
IMG_5909
IMG_5909
Image Detail Image Download
IMG_5911
IMG_5911
Image Detail Image Download
IMG_5912
IMG_5912
Image Detail Image Download
IMG_5914
IMG_5914
Image Detail Image Download
IMG_5955
IMG_5955
Image Detail Image Download
IMG_5958
IMG_5958
Image Detail Image Download
IMG_5959
IMG_5959
Image Detail Image Download
IMG_5964
IMG_5964
Image Detail Image Download
IMG_5968
IMG_5968
Image Detail Image Download
IMG_5970
IMG_5970
Image Detail Image Download
IMG_5974
IMG_5974
Image Detail Image Download
IMG_5977
IMG_5977
Image Detail Image Download
IMG_5980
IMG_5980
Image Detail Image Download
IMG_5984
IMG_5984
Image Detail Image Download
IMG_5986
IMG_5986
Image Detail Image Download
IMG_5992
IMG_5992
Image Detail Image Download
IMG_5994
IMG_5994
Image Detail Image Download
IMG_5996
IMG_5996
Image Detail Image Download
IMG_6002
IMG_6002
Image Detail Image Download
IMG_6007
IMG_6007
Image Detail Image Download
IMG_6008
IMG_6008
Image Detail Image Download
IMG_6012
IMG_6012
Image Detail Image Download
IMG_6017
IMG_6017
Image Detail Image Download
IMG_6018
IMG_6018
Image Detail Image Download
IMG_6021
IMG_6021
Image Detail Image Download
IMG_6022
IMG_6022
Image Detail Image Download
IMG_6023
IMG_6023
Image Detail Image Download
IMG_6026
IMG_6026
Image Detail Image Download
IMG_6027
IMG_6027
Image Detail Image Download
IMG_6028
IMG_6028
Image Detail Image Download
IMG_6029
IMG_6029
Image Detail Image Download
IMG_6030
IMG_6030
Image Detail Image Download
IMG_6031
IMG_6031
Image Detail Image Download
IMG_6032
IMG_6032
Image Detail Image Download
IMG_6034
IMG_6034
Image Detail Image Download
IMG_6035
IMG_6035
Image Detail Image Download
IMG_6036
IMG_6036
Image Detail Image Download
IMG_6038
IMG_6038
Image Detail Image Download
IMG_6043
IMG_6043
Image Detail Image Download
IMG_6044
IMG_6044
Image Detail Image Download
IMG_6045
IMG_6045
Image Detail Image Download
IMG_6047
IMG_6047
Image Detail Image Download
IMG_6048
IMG_6048
Image Detail Image Download
IMG_6049
IMG_6049
Image Detail Image Download
IMG_6051
IMG_6051
Image Detail Image Download
IMG_6054
IMG_6054
Image Detail Image Download
IMG_6061
IMG_6061
Image Detail Image Download
IMG_6064
IMG_6064
Image Detail Image Download
IMG_6066
IMG_6066
Image Detail Image Download
IMG_6069
IMG_6069
Image Detail Image Download
IMG_6074
IMG_6074
Image Detail Image Download
IMG_6088
IMG_6088
Image Detail Image Download
IMG_6090
IMG_6090
Image Detail Image Download
IMG_6096
IMG_6096
Image Detail Image Download
IMG_6100
IMG_6100
Image Detail Image Download
IMG_6113
IMG_6113
Image Detail Image Download
IMG_6115
IMG_6115
Image Detail Image Download
IMG_6116
IMG_6116
Image Detail Image Download
IMG_6120
IMG_6120
Image Detail Image Download
IMG_6123
IMG_6123
Image Detail Image Download
IMG_6141
IMG_6141
Image Detail Image Download
IMG_6145
IMG_6145
Image Detail Image Download
IMG_6148
IMG_6148
Image Detail Image Download
IMG_6155
IMG_6155
Image Detail Image Download
IMG_6159
IMG_6159
Image Detail Image Download
IMG_6162
IMG_6162
Image Detail Image Download
IMG_6165
IMG_6165
Image Detail Image Download
IMG_6167
IMG_6167
Image Detail Image Download
IMG_6171
IMG_6171
Image Detail Image Download
IMG_6174
IMG_6174
Image Detail Image Download
IMG_6175
IMG_6175
Image Detail Image Download
IMG_6177
IMG_6177
Image Detail Image Download
IMG_6181
IMG_6181
Image Detail Image Download
IMG_6184
IMG_6184
Image Detail Image Download
IMG_6185
IMG_6185
Image Detail Image Download
IMG_6191
IMG_6191
Image Detail Image Download
IMG_6193
IMG_6193
Image Detail Image Download
IMG_6195
IMG_6195
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery