ภาพกิจกรรม - ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๑

ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ : เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมงานประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๑ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน เพื่อสืบสานประเพณีทานสลากภัตที่สำคัญของชาวล้านนาไทย ภายในงานประเพณีทานสลากภัต ซี่งต้นสลากได้จัดทำขึ้นโดย คณะนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

IMG 5316

IMG 5362

IMG 5371

IMG 5438

IMG_5316
IMG_5316
Image Detail Image Download
IMG_5319
IMG_5319
Image Detail Image Download
IMG_5320
IMG_5320
Image Detail Image Download
IMG_5324
IMG_5324
Image Detail Image Download
IMG_5325
IMG_5325
Image Detail Image Download
IMG_5326
IMG_5326
Image Detail Image Download
IMG_5327
IMG_5327
Image Detail Image Download
IMG_5329
IMG_5329
Image Detail Image Download
IMG_5330
IMG_5330
Image Detail Image Download
IMG_5331
IMG_5331
Image Detail Image Download
IMG_5332
IMG_5332
Image Detail Image Download
IMG_5334
IMG_5334
Image Detail Image Download
IMG_5336
IMG_5336
Image Detail Image Download
IMG_5338
IMG_5338
Image Detail Image Download
IMG_5340
IMG_5340
Image Detail Image Download
IMG_5343
IMG_5343
Image Detail Image Download
IMG_5344
IMG_5344
Image Detail Image Download
IMG_5350
IMG_5350
Image Detail Image Download
IMG_5351
IMG_5351
Image Detail Image Download
IMG_5353
IMG_5353
Image Detail Image Download
IMG_5359
IMG_5359
Image Detail Image Download
IMG_5362
IMG_5362
Image Detail Image Download
IMG_5371
IMG_5371
Image Detail Image Download
IMG_5378
IMG_5378
Image Detail Image Download
IMG_5382
IMG_5382
Image Detail Image Download
IMG_5386
IMG_5386
Image Detail Image Download
IMG_5387
IMG_5387
Image Detail Image Download
IMG_5389
IMG_5389
Image Detail Image Download
IMG_5393
IMG_5393
Image Detail Image Download
IMG_5394
IMG_5394
Image Detail Image Download
IMG_5424
IMG_5424
Image Detail Image Download
IMG_5432
IMG_5432
Image Detail Image Download
IMG_5433
IMG_5433
Image Detail Image Download
IMG_5435
IMG_5435
Image Detail Image Download
IMG_5436
IMG_5436
Image Detail Image Download
IMG_5437
IMG_5437
Image Detail Image Download
IMG_5438
IMG_5438
Image Detail Image Download
IMG_5439
IMG_5439
Image Detail Image Download
IMG_5442
IMG_5442
Image Detail Image Download
IMG_5445
IMG_5445
Image Detail Image Download
IMG_5453
IMG_5453
Image Detail Image Download
IMG_5464
IMG_5464
Image Detail Image Download
IMG_5466
IMG_5466
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery