ภาพกิจกรรม - กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน (โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน (โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันกิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน (โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาในแต่ละชนิดของโซนภาคเหนือ และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ สนามกีฬาเทศบาลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

IMG 5219

IMG 5226

IMG 5251

IMG 5260

IMG_5219
IMG_5219
Image Detail Image Download
IMG_5223
IMG_5223
Image Detail Image Download
IMG_5226
IMG_5226
Image Detail Image Download
IMG_5242
IMG_5242
Image Detail Image Download
IMG_5251
IMG_5251
Image Detail Image Download
IMG_5260
IMG_5260
Image Detail Image Download
IMG_5261
IMG_5261
Image Detail Image Download
IMG_5264
IMG_5264
Image Detail Image Download
IMG_5266
IMG_5266
Image Detail Image Download
IMG_5272
IMG_5272
Image Detail Image Download
IMG_5275
IMG_5275
Image Detail Image Download
IMG_5276
IMG_5276
Image Detail Image Download
IMG_5277
IMG_5277
Image Detail Image Download
IMG_5278
IMG_5278
Image Detail Image Download
IMG_5283
IMG_5283
Image Detail Image Download
IMG_5284
IMG_5284
Image Detail Image Download
IMG_5285
IMG_5285
Image Detail Image Download
IMG_5286
IMG_5286
Image Detail Image Download
IMG_5288
IMG_5288
Image Detail Image Download
IMG_5290
IMG_5290
Image Detail Image Download
IMG_5295
IMG_5295
Image Detail Image Download
IMG_5297
IMG_5297
Image Detail Image Download
IMG_5299
IMG_5299
Image Detail Image Download
IMG_5300
IMG_5300
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery