ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๘ - ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (ภาควันจันทร์ - วันศุกร์) ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

43300257 1103458009823515 6151035737929154560 n

43371224 1103457876490195 4657146898635816960 n

 

43360940 1103458129823503 8427255524478681088 n

43618005 1104612789708037 1925614433581662208 n

43300257_1103458009823515_6151035737929154560_n
43300257_110345...
Image Detail Image Download
43360940_1103458129823503_8427255524478681088_n
43360940_110345...
Image Detail Image Download
43371224_1103457876490195_4657146898635816960_n
43371224_110345...
Image Detail Image Download
43443941_1105577256278257_4267424568378916864_n
43443941_110557...
Image Detail Image Download
43565400_1104613219707994_5243674925432045568_n
43565400_110461...
Image Detail Image Download
43582818_1104612489708067_3548071899110047744_n
43582818_110461...
Image Detail Image Download
43599434_1104612593041390_8453933331585695744_n
43599434_110461...
Image Detail Image Download
43618005_1104612789708037_1925614433581662208_n
43618005_110461...
Image Detail Image Download
43629439_1104612923041357_6736946779788410880_n
43629439_110461...
Image Detail Image Download
43674812_1104612583041391_4805080682005004288_n
43674812_110461...
Image Detail Image Download
43727745_1104613036374679_8218963217079074816_n
43727745_110461...
Image Detail Image Download
43760579_1104613273041322_1195214180714545152_n
43760579_110461...
Image Detail Image Download
43766968_1104613343041315_111122713891831808_n
43766968_110461...
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery