ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 4773

IMG 4745

IMG 4762

IMG 4788

IMG_4745
IMG_4745
Image Detail Image Download
IMG_4749
IMG_4749
Image Detail Image Download
IMG_4760
IMG_4760
Image Detail Image Download
IMG_4762
IMG_4762
Image Detail Image Download
IMG_4772
IMG_4772
Image Detail Image Download
IMG_4773
IMG_4773
Image Detail Image Download
IMG_4783
IMG_4783
Image Detail Image Download
IMG_4788
IMG_4788
Image Detail Image Download
IMG_4801
IMG_4801
Image Detail Image Download
IMG_4803
IMG_4803
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery