ภาพกิจกรรม - ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการรองเจ้าคณอำเภอ เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในเขตปกครอง การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในงานของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน เป็นรูปแบบกึ่งทางการ ณ วังกาบรางธรรมสถาน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

20130628 093444

20130628 131405

20130628 094237

20130628_093248
20130628_093248
Image Detail Image Download
20130628_093317
20130628_093317
Image Detail Image Download
20130628_093326
20130628_093326
Image Detail Image Download
20130628_093333
20130628_093333
Image Detail Image Download
20130628_093444
20130628_093444
Image Detail Image Download
20130628_093450
20130628_093450
Image Detail Image Download
20130628_093457
20130628_093457
Image Detail Image Download
20130628_093503
20130628_093503
Image Detail Image Download
20130628_094208
20130628_094208
Image Detail Image Download
20130628_094222
20130628_094222
Image Detail Image Download
20130628_094237
20130628_094237
Image Detail Image Download
20130628_131327
20130628_131327
Image Detail Image Download
20130628_131348
20130628_131348
Image Detail Image Download
20130628_131351
20130628_131351
Image Detail Image Download
20130628_131405
20130628_131405
Image Detail Image Download
20130628_131407
20130628_131407
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery