ภาพกิจกรรม - การประชุมสัมมนาทางวิชาการ..ในหัวข้อเรื่อง “ประวัติศาสตร์นครน่าน ตามประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร์ พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด”

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ..ในหัวข้อเรื่อง “ประวัติศาสตร์นครน่าน ตามประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร์ พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ..ในหัวข้อเรื่อง “ประวัติศาสตร์นครน่าน ตามประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร์ พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด” โดย..ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สรัสวดี อ๋องสกุล “จากรัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที่ ๙ อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ” โดย..รองศาสตราจารย์ สมโชติ  อ๋องสกุล “ผ้าลายน่าน” โดย..รองศาสตราจารย์ ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล พร้อมทั้ง บรรยาพิเศษ..ในหัวข้อเรื่อง “ทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงในยุด ๔.๐” โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบาย ๔.๐ ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 4675

IMG 4740

IMG 4754

IMG 4814

IMG 4834

IMG_4644
IMG_4644
Image Detail Image Download
IMG_4649
IMG_4649
Image Detail Image Download
IMG_4651
IMG_4651
Image Detail Image Download
IMG_4653
IMG_4653
Image Detail Image Download
IMG_4654
IMG_4654
Image Detail Image Download
IMG_4656
IMG_4656
Image Detail Image Download
IMG_4658
IMG_4658
Image Detail Image Download
IMG_4660
IMG_4660
Image Detail Image Download
IMG_4662
IMG_4662
Image Detail Image Download
IMG_4667
IMG_4667
Image Detail Image Download
IMG_4670
IMG_4670
Image Detail Image Download
IMG_4675
IMG_4675
Image Detail Image Download
IMG_4682
IMG_4682
Image Detail Image Download
IMG_4683
IMG_4683
Image Detail Image Download
IMG_4686
IMG_4686
Image Detail Image Download
IMG_4687
IMG_4687
Image Detail Image Download
IMG_4688
IMG_4688
Image Detail Image Download
IMG_4689
IMG_4689
Image Detail Image Download
IMG_4690
IMG_4690
Image Detail Image Download
IMG_4691
IMG_4691
Image Detail Image Download
IMG_4692
IMG_4692
Image Detail Image Download
IMG_4693
IMG_4693
Image Detail Image Download
IMG_4694
IMG_4694
Image Detail Image Download
IMG_4695
IMG_4695
Image Detail Image Download
IMG_4696
IMG_4696
Image Detail Image Download
IMG_4698
IMG_4698
Image Detail Image Download
IMG_4699
IMG_4699
Image Detail Image Download
IMG_4701
IMG_4701
Image Detail Image Download
IMG_4702
IMG_4702
Image Detail Image Download
IMG_4703
IMG_4703
Image Detail Image Download
IMG_4704
IMG_4704
Image Detail Image Download
IMG_4705
IMG_4705
Image Detail Image Download
IMG_4711
IMG_4711
Image Detail Image Download
IMG_4732
IMG_4732
Image Detail Image Download
IMG_4740
IMG_4740
Image Detail Image Download
IMG_4748
IMG_4748
Image Detail Image Download
IMG_4754
IMG_4754
Image Detail Image Download
IMG_4759
IMG_4759
Image Detail Image Download
IMG_4762
IMG_4762
Image Detail Image Download
IMG_4763
IMG_4763
Image Detail Image Download
IMG_4787
IMG_4787
Image Detail Image Download
IMG_4793
IMG_4793
Image Detail Image Download
IMG_4794
IMG_4794
Image Detail Image Download
IMG_4796
IMG_4796
Image Detail Image Download
IMG_4797
IMG_4797
Image Detail Image Download
IMG_4799
IMG_4799
Image Detail Image Download
IMG_4802
IMG_4802
Image Detail Image Download
IMG_4803
IMG_4803
Image Detail Image Download
IMG_4808
IMG_4808
Image Detail Image Download
IMG_4814
IMG_4814
Image Detail Image Download
IMG_4820
IMG_4820
Image Detail Image Download
IMG_4822
IMG_4822
Image Detail Image Download
IMG_4826
IMG_4826
Image Detail Image Download
IMG_4830
IMG_4830
Image Detail Image Download
IMG_4834
IMG_4834
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery