ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุค ไทยแลนด์ 4.0

กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุค ไทยแลนด์ 4.0

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุค Thailand 4.0 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม, ครูแนะแนว, ครูบรรณารักษ์ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดน่านได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความเมตตาจากระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นประธานในพิธี ฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายคฤกัสถ์ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม เต็มตามศักยภาพ และพัฒนาครูแนะแนวให้สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวสถานศึกษาได้อย่างมีแระสิทธิภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

IMG 3193

IMG 3179

IMG 3262

IMG 3357

IMG_3152
IMG_3152
Image Detail Image Download
IMG_3161
IMG_3161
Image Detail Image Download
IMG_3164
IMG_3164
Image Detail Image Download
IMG_3165
IMG_3165
Image Detail Image Download
IMG_3166
IMG_3166
Image Detail Image Download
IMG_3168
IMG_3168
Image Detail Image Download
IMG_3177
IMG_3177
Image Detail Image Download
IMG_3179
IMG_3179
Image Detail Image Download
IMG_3191
IMG_3191
Image Detail Image Download
IMG_3193
IMG_3193
Image Detail Image Download
IMG_3200
IMG_3200
Image Detail Image Download
IMG_3201
IMG_3201
Image Detail Image Download
IMG_3202
IMG_3202
Image Detail Image Download
IMG_3203
IMG_3203
Image Detail Image Download
IMG_3204
IMG_3204
Image Detail Image Download
IMG_3205
IMG_3205
Image Detail Image Download
IMG_3206
IMG_3206
Image Detail Image Download
IMG_3207
IMG_3207
Image Detail Image Download
IMG_3208
IMG_3208
Image Detail Image Download
IMG_3209
IMG_3209
Image Detail Image Download
IMG_3210
IMG_3210
Image Detail Image Download
IMG_3211
IMG_3211
Image Detail Image Download
IMG_3212
IMG_3212
Image Detail Image Download
IMG_3213
IMG_3213
Image Detail Image Download
IMG_3214
IMG_3214
Image Detail Image Download
IMG_3215
IMG_3215
Image Detail Image Download
IMG_3216
IMG_3216
Image Detail Image Download
IMG_3219
IMG_3219
Image Detail Image Download
IMG_3220
IMG_3220
Image Detail Image Download
IMG_3221
IMG_3221
Image Detail Image Download
IMG_3222
IMG_3222
Image Detail Image Download
IMG_3223
IMG_3223
Image Detail Image Download
IMG_3224
IMG_3224
Image Detail Image Download
IMG_3226
IMG_3226
Image Detail Image Download
IMG_3227
IMG_3227
Image Detail Image Download
IMG_3228
IMG_3228
Image Detail Image Download
IMG_3229
IMG_3229
Image Detail Image Download
IMG_3230
IMG_3230
Image Detail Image Download
IMG_3231
IMG_3231
Image Detail Image Download
IMG_3232
IMG_3232
Image Detail Image Download
IMG_3233
IMG_3233
Image Detail Image Download
IMG_3234
IMG_3234
Image Detail Image Download
IMG_3235
IMG_3235
Image Detail Image Download
IMG_3236
IMG_3236
Image Detail Image Download
IMG_3237
IMG_3237
Image Detail Image Download
IMG_3238
IMG_3238
Image Detail Image Download
IMG_3242
IMG_3242
Image Detail Image Download
IMG_3249
IMG_3249
Image Detail Image Download
IMG_3262
IMG_3262
Image Detail Image Download
IMG_3267
IMG_3267
Image Detail Image Download
IMG_3279
IMG_3279
Image Detail Image Download
IMG_3281
IMG_3281
Image Detail Image Download
IMG_3282
IMG_3282
Image Detail Image Download
IMG_3283
IMG_3283
Image Detail Image Download
IMG_3285
IMG_3285
Image Detail Image Download
IMG_3289
IMG_3289
Image Detail Image Download
IMG_3308
IMG_3308
Image Detail Image Download
IMG_3309
IMG_3309
Image Detail Image Download
IMG_3310
IMG_3310
Image Detail Image Download
IMG_3320
IMG_3320
Image Detail Image Download
IMG_3321
IMG_3321
Image Detail Image Download
IMG_3322
IMG_3322
Image Detail Image Download
IMG_3342
IMG_3342
Image Detail Image Download
IMG_3357
IMG_3357
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery