ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ E-TQF

กิจกรรมอบรมระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ E-TQF

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมอบรมระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ E-TQF ให้กับคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท ข้อคิดในการพัฒนางาน และกล่าวเปิดการอบรม โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปริยัติ,ดร.รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตพะเยา มอบหมายให้ ผศ.พิศมัย วงค์จำปา และ คุณคมจักร ศรีวิราช เป็นวิทยากร  ในการอบรมครั้งนี้

IMG 2790

IMG 2793

IMG 2771

IMG 2766

IMG_2750
IMG_2750
Image Detail Image Download
IMG_2755
IMG_2755
Image Detail Image Download
IMG_2756
IMG_2756
Image Detail Image Download
IMG_2757
IMG_2757
Image Detail Image Download
IMG_2758
IMG_2758
Image Detail Image Download
IMG_2766
IMG_2766
Image Detail Image Download
IMG_2771
IMG_2771
Image Detail Image Download
IMG_2777
IMG_2777
Image Detail Image Download
IMG_2784
IMG_2784
Image Detail Image Download
IMG_2785
IMG_2785
Image Detail Image Download
IMG_2790
IMG_2790
Image Detail Image Download
IMG_2791
IMG_2791
Image Detail Image Download
IMG_2792
IMG_2792
Image Detail Image Download
IMG_2793
IMG_2793
Image Detail Image Download
IMG_2795
IMG_2795
Image Detail Image Download
IMG_2802
IMG_2802
Image Detail Image Download
IMG_2803
IMG_2803
Image Detail Image Download
IMG_2808
IMG_2808
Image Detail Image Download
IMG_2810
IMG_2810
Image Detail Image Download
IMG_2812
IMG_2812
Image Detail Image Download
IMG_2815
IMG_2815
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery