ภาพกิจกรรม - พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง คณะสงฆ์อำเภอภูเพียง และอำเภอภูเพียง โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง เป็นประธานในพิธี ร่วมกันจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยถวาย จำนวน ๓๗ วัด ๖ สำนักสงฆ์ในเขตอำเภอภูเพียง ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

IMG 2313

IMG 2359

IMG 2400

IMG 2463

IMG_2263
IMG_2263
Image Detail Image Download
IMG_2309
IMG_2309
Image Detail Image Download
IMG_2310
IMG_2310
Image Detail Image Download
IMG_2312
IMG_2312
Image Detail Image Download
IMG_2313
IMG_2313
Image Detail Image Download
IMG_2314
IMG_2314
Image Detail Image Download
IMG_2316
IMG_2316
Image Detail Image Download
IMG_2317
IMG_2317
Image Detail Image Download
IMG_2319
IMG_2319
Image Detail Image Download
IMG_2329
IMG_2329
Image Detail Image Download
IMG_2331
IMG_2331
Image Detail Image Download
IMG_2332
IMG_2332
Image Detail Image Download
IMG_2333
IMG_2333
Image Detail Image Download
IMG_2336
IMG_2336
Image Detail Image Download
IMG_2337
IMG_2337
Image Detail Image Download
IMG_2338
IMG_2338
Image Detail Image Download
IMG_2339
IMG_2339
Image Detail Image Download
IMG_2340
IMG_2340
Image Detail Image Download
IMG_2341
IMG_2341
Image Detail Image Download
IMG_2342
IMG_2342
Image Detail Image Download
IMG_2345
IMG_2345
Image Detail Image Download
IMG_2346
IMG_2346
Image Detail Image Download
IMG_2347
IMG_2347
Image Detail Image Download
IMG_2348
IMG_2348
Image Detail Image Download
IMG_2349
IMG_2349
Image Detail Image Download
IMG_2350
IMG_2350
Image Detail Image Download
IMG_2351
IMG_2351
Image Detail Image Download
IMG_2352
IMG_2352
Image Detail Image Download
IMG_2357
IMG_2357
Image Detail Image Download
IMG_2359
IMG_2359
Image Detail Image Download
IMG_2365
IMG_2365
Image Detail Image Download
IMG_2367
IMG_2367
Image Detail Image Download
IMG_2369
IMG_2369
Image Detail Image Download
IMG_2372
IMG_2372
Image Detail Image Download
IMG_2374
IMG_2374
Image Detail Image Download
IMG_2375
IMG_2375
Image Detail Image Download
IMG_2376
IMG_2376
Image Detail Image Download
IMG_2377
IMG_2377
Image Detail Image Download
IMG_2381
IMG_2381
Image Detail Image Download
IMG_2382
IMG_2382
Image Detail Image Download
IMG_2383
IMG_2383
Image Detail Image Download
IMG_2394
IMG_2394
Image Detail Image Download
IMG_2396
IMG_2396
Image Detail Image Download
IMG_2400
IMG_2400
Image Detail Image Download
IMG_2405
IMG_2405
Image Detail Image Download
IMG_2406
IMG_2406
Image Detail Image Download
IMG_2408
IMG_2408
Image Detail Image Download
IMG_2410
IMG_2410
Image Detail Image Download
IMG_2415
IMG_2415
Image Detail Image Download
IMG_2419
IMG_2419
Image Detail Image Download
IMG_2428
IMG_2428
Image Detail Image Download
IMG_2429
IMG_2429
Image Detail Image Download
IMG_2430
IMG_2430
Image Detail Image Download
IMG_2431
IMG_2431
Image Detail Image Download
IMG_2432
IMG_2432
Image Detail Image Download
IMG_2433
IMG_2433
Image Detail Image Download
IMG_2434
IMG_2434
Image Detail Image Download
IMG_2435
IMG_2435
Image Detail Image Download
IMG_2436
IMG_2436
Image Detail Image Download
IMG_2437
IMG_2437
Image Detail Image Download
IMG_2438
IMG_2438
Image Detail Image Download
IMG_2439
IMG_2439
Image Detail Image Download
IMG_2440
IMG_2440
Image Detail Image Download
IMG_2452
IMG_2452
Image Detail Image Download
IMG_2457
IMG_2457
Image Detail Image Download
IMG_2461
IMG_2461
Image Detail Image Download
IMG_2463
IMG_2463
Image Detail Image Download
IMG_2470
IMG_2470
Image Detail Image Download
IMG_2471
IMG_2471
Image Detail Image Download
IMG_2476
IMG_2476
Image Detail Image Download
IMG_2477
IMG_2477
Image Detail Image Download
IMG_2482
IMG_2482
Image Detail Image Download
IMG_2484
IMG_2484
Image Detail Image Download
IMG_2493
IMG_2493
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery