ภาพกิจกรรม - ประชุมฝ่ายวิชาการประจำ เดือนมิถุนายน

 ประชุมฝ่ายวิชาการประจำ เดือนมิถุนายน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ได้ร่วมกันประชุม  เกี่ยวกับการติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละฝ่ายงาน และติดตาม มคอ. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ

img 9210 

img 9211

img 9212

 

img_9210
img_9210
Image Detail Image Download
img_9211
img_9211
Image Detail Image Download
img_9212
img_9212
Image Detail Image Download
img_9214
img_9214
Image Detail Image Download
img_9215
img_9215
Image Detail Image Download
img_9216
img_9216
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery