ภาพกิจกรรม - กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ เป็นกิจกรรมประจำปี มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทำให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง และในปีนี้วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ในปีนี้ ทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้จัดกิจกรรมเดินธรรมยาตรา รับน้องสร้างสรรค์ เดินรณรงค์ สร้างเสริมสุขภาพห่างไกลยาเสพติดของมึนเมา และร่วมกิจกรรมนิสิตจิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยให้รุ่นพี่แต่ละสาขาวิชาพาน้องใหม่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดและสถานที่ ที่ทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ใช้ประโยชน์มาโดยตลอด โดยมีนิสิตรุ่นพี่รุ่นน้องทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ร่วมกิจกรรมในครั้ง จำนวน ๓๒๖ รูป/คน

IMG 3148

IMG 3150

IMG 3248

 

IMG 3257

IMG_3148
IMG_3148
Image Detail Image Download
IMG_3150
IMG_3150
Image Detail Image Download
IMG_3151
IMG_3151
Image Detail Image Download
IMG_3152
IMG_3152
Image Detail Image Download
IMG_3153
IMG_3153
Image Detail Image Download
IMG_3154
IMG_3154
Image Detail Image Download
IMG_3155
IMG_3155
Image Detail Image Download
IMG_3156
IMG_3156
Image Detail Image Download
IMG_3157
IMG_3157
Image Detail Image Download
IMG_3158
IMG_3158
Image Detail Image Download
IMG_3159
IMG_3159
Image Detail Image Download
IMG_3160
IMG_3160
Image Detail Image Download
IMG_3161
IMG_3161
Image Detail Image Download
IMG_3162
IMG_3162
Image Detail Image Download
IMG_3163
IMG_3163
Image Detail Image Download
IMG_3164
IMG_3164
Image Detail Image Download
IMG_3165
IMG_3165
Image Detail Image Download
IMG_3166
IMG_3166
Image Detail Image Download
IMG_3167
IMG_3167
Image Detail Image Download
IMG_3168
IMG_3168
Image Detail Image Download
IMG_3169
IMG_3169
Image Detail Image Download
IMG_3170
IMG_3170
Image Detail Image Download
IMG_3171
IMG_3171
Image Detail Image Download
IMG_3172
IMG_3172
Image Detail Image Download
IMG_3175
IMG_3175
Image Detail Image Download
IMG_3198
IMG_3198
Image Detail Image Download
IMG_3199
IMG_3199
Image Detail Image Download
IMG_3200
IMG_3200
Image Detail Image Download
IMG_3201
IMG_3201
Image Detail Image Download
IMG_3202
IMG_3202
Image Detail Image Download
IMG_3203
IMG_3203
Image Detail Image Download
IMG_3204
IMG_3204
Image Detail Image Download
IMG_3205
IMG_3205
Image Detail Image Download
IMG_3206
IMG_3206
Image Detail Image Download
IMG_3207
IMG_3207
Image Detail Image Download
IMG_3208
IMG_3208
Image Detail Image Download
IMG_3209
IMG_3209
Image Detail Image Download
IMG_3210
IMG_3210
Image Detail Image Download
IMG_3214
IMG_3214
Image Detail Image Download
IMG_3223
IMG_3223
Image Detail Image Download
IMG_3227
IMG_3227
Image Detail Image Download
IMG_3228
IMG_3228
Image Detail Image Download
IMG_3231
IMG_3231
Image Detail Image Download
IMG_3232
IMG_3232
Image Detail Image Download
IMG_3236
IMG_3236
Image Detail Image Download
IMG_3239
IMG_3239
Image Detail Image Download
IMG_3242
IMG_3242
Image Detail Image Download
IMG_3244
IMG_3244
Image Detail Image Download
IMG_3248
IMG_3248
Image Detail Image Download
IMG_3254
IMG_3254
Image Detail Image Download
IMG_3257
IMG_3257
Image Detail Image Download
IMG_3259
IMG_3259
Image Detail Image Download
IMG_3260
IMG_3260
Image Detail Image Download
IMG_3261
IMG_3261
Image Detail Image Download
IMG_3262
IMG_3262
Image Detail Image Download
IMG_3264
IMG_3264
Image Detail Image Download
IMG_3266
IMG_3266
Image Detail Image Download
IMG_3267
IMG_3267
Image Detail Image Download
IMG_3270
IMG_3270
Image Detail Image Download
IMG_3271
IMG_3271
Image Detail Image Download
IMG_3272
IMG_3272
Image Detail Image Download
IMG_3279
IMG_3279
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery