ภาพกิจกรรม - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๐

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 3029

IMG 2929

IMG 3027

IMG 3030

IMG_2925
IMG_2925
Image Detail Image Download
IMG_2927
IMG_2927
Image Detail Image Download
IMG_2929
IMG_2929
Image Detail Image Download
IMG_2931
IMG_2931
Image Detail Image Download
IMG_2938
IMG_2938
Image Detail Image Download
IMG_2945
IMG_2945
Image Detail Image Download
IMG_2947
IMG_2947
Image Detail Image Download
IMG_2965
IMG_2965
Image Detail Image Download
IMG_2971
IMG_2971
Image Detail Image Download
IMG_2975
IMG_2975
Image Detail Image Download
IMG_2976
IMG_2976
Image Detail Image Download
IMG_2996
IMG_2996
Image Detail Image Download
IMG_3010
IMG_3010
Image Detail Image Download
IMG_3011
IMG_3011
Image Detail Image Download
IMG_3012
IMG_3012
Image Detail Image Download
IMG_3013
IMG_3013
Image Detail Image Download
IMG_3014
IMG_3014
Image Detail Image Download
IMG_3015
IMG_3015
Image Detail Image Download
IMG_3019
IMG_3019
Image Detail Image Download
IMG_3020
IMG_3020
Image Detail Image Download
IMG_3021
IMG_3021
Image Detail Image Download
IMG_3027
IMG_3027
Image Detail Image Download
IMG_3028
IMG_3028
Image Detail Image Download
IMG_3029
IMG_3029
Image Detail Image Download
IMG_3030
IMG_3030
Image Detail Image Download
IMG_3032
IMG_3032
Image Detail Image Download
IMG_3035
IMG_3035
Image Detail Image Download
IMG_3037
IMG_3037
Image Detail Image Download
IMG_3043
IMG_3043
Image Detail Image Download
IMG_3045
IMG_3045
Image Detail Image Download
IMG_3047
IMG_3047
Image Detail Image Download
IMG_3050
IMG_3050
Image Detail Image Download
IMG_3051
IMG_3051
Image Detail Image Download
IMG_3052
IMG_3052
Image Detail Image Download
IMG_3053
IMG_3053
Image Detail Image Download
IMG_3054
IMG_3054
Image Detail Image Download
IMG_3055
IMG_3055
Image Detail Image Download
IMG_3056
IMG_3056
Image Detail Image Download
IMG_3057
IMG_3057
Image Detail Image Download
IMG_3058
IMG_3058
Image Detail Image Download
IMG_3059
IMG_3059
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery