ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดน่าน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  :  เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดน่านและคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินีอุปถัมภ์ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลการตรวจเยี่ยมของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ รายงานให้มูลนิธิฯ ทราบต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

IMG 0138

IMG 0124

IMG 0137

IMG 0142

IMG_0124
IMG_0124
Image Detail Image Download
IMG_0128
IMG_0128
Image Detail Image Download
IMG_0129
IMG_0129
Image Detail Image Download
IMG_0130
IMG_0130
Image Detail Image Download
IMG_0134
IMG_0134
Image Detail Image Download
IMG_0137
IMG_0137
Image Detail Image Download
IMG_0138
IMG_0138
Image Detail Image Download
IMG_0139
IMG_0139
Image Detail Image Download
IMG_0142
IMG_0142
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery