ภาพกิจกรรม - โครงการบูรณาการอาเซียนเพื่อการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน

โครงการบูรณาการอาเซียนเพื่อการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๔-๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการบูรณาการอาเซียนเพื่อการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาเซียน โดยมีพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

IMG 0004

IMG 0035

IMG 0039

IMG 0062

IMG_0004
IMG_0004
Image Detail Image Download
IMG_0007
IMG_0007
Image Detail Image Download
IMG_0008
IMG_0008
Image Detail Image Download
IMG_0011
IMG_0011
Image Detail Image Download
IMG_0025
IMG_0025
Image Detail Image Download
IMG_0027
IMG_0027
Image Detail Image Download
IMG_0035
IMG_0035
Image Detail Image Download
IMG_0036
IMG_0036
Image Detail Image Download
IMG_0037
IMG_0037
Image Detail Image Download
IMG_0039
IMG_0039
Image Detail Image Download
IMG_0058
IMG_0058
Image Detail Image Download
IMG_0059
IMG_0059
Image Detail Image Download
IMG_0060
IMG_0060
Image Detail Image Download
IMG_0061
IMG_0061
Image Detail Image Download
IMG_0062
IMG_0062
Image Detail Image Download
IMG_0063
IMG_0063
Image Detail Image Download
IMG_0064
IMG_0064
Image Detail Image Download
IMG_0065
IMG_0065
Image Detail Image Download
IMG_0066
IMG_0066
Image Detail Image Download
IMG_0067
IMG_0067
Image Detail Image Download
IMG_0068
IMG_0068
Image Detail Image Download
IMG_0069
IMG_0069
Image Detail Image Download
IMG_0070
IMG_0070
Image Detail Image Download
IMG_0075
IMG_0075
Image Detail Image Download
IMG_0076
IMG_0076
Image Detail Image Download
IMG_0077
IMG_0077
Image Detail Image Download
IMG_0084
IMG_0084
Image Detail Image Download
IMG_0096
IMG_0096
Image Detail Image Download
IMG_0097
IMG_0097
Image Detail Image Download
IMG_0098
IMG_0098
Image Detail Image Download
IMG_0099
IMG_0099
Image Detail Image Download
IMG_0100
IMG_0100
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery