ภาพกิจกรรม - การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส) ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส)

รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ ผู้ดูแลที่พักสงฆ์

และเลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๑

  

         วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ : เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส) รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ ผู้ดูแลที่พักสงฆ์   และเลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นกว่า ๕๕๐ รูป ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/2๕๔๖  โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรม    ราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธาน พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ และพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค ๖ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

IMG 2571

IMG 2598

IMG 2609

IMG 2525

IMG_2481
IMG_2481
Image Detail Image Download
IMG_2483
IMG_2483
Image Detail Image Download
IMG_2485
IMG_2485
Image Detail Image Download
IMG_2486
IMG_2486
Image Detail Image Download
IMG_2487
IMG_2487
Image Detail Image Download
IMG_2488
IMG_2488
Image Detail Image Download
IMG_2489
IMG_2489
Image Detail Image Download
IMG_2496
IMG_2496
Image Detail Image Download
IMG_2498
IMG_2498
Image Detail Image Download
IMG_2500
IMG_2500
Image Detail Image Download
IMG_2501
IMG_2501
Image Detail Image Download
IMG_2502
IMG_2502
Image Detail Image Download
IMG_2505
IMG_2505
Image Detail Image Download
IMG_2509
IMG_2509
Image Detail Image Download
IMG_2511
IMG_2511
Image Detail Image Download
IMG_2512
IMG_2512
Image Detail Image Download
IMG_2514
IMG_2514
Image Detail Image Download
IMG_2515
IMG_2515
Image Detail Image Download
IMG_2525
IMG_2525
Image Detail Image Download
IMG_2527
IMG_2527
Image Detail Image Download
IMG_2534
IMG_2534
Image Detail Image Download
IMG_2548
IMG_2548
Image Detail Image Download
IMG_2549
IMG_2549
Image Detail Image Download
IMG_2550
IMG_2550
Image Detail Image Download
IMG_2551
IMG_2551
Image Detail Image Download
IMG_2552
IMG_2552
Image Detail Image Download
IMG_2553
IMG_2553
Image Detail Image Download
IMG_2554
IMG_2554
Image Detail Image Download
IMG_2555
IMG_2555
Image Detail Image Download
IMG_2556
IMG_2556
Image Detail Image Download
IMG_2557
IMG_2557
Image Detail Image Download
IMG_2558
IMG_2558
Image Detail Image Download
IMG_2559
IMG_2559
Image Detail Image Download
IMG_2560
IMG_2560
Image Detail Image Download
IMG_2561
IMG_2561
Image Detail Image Download
IMG_2571
IMG_2571
Image Detail Image Download
IMG_2574
IMG_2574
Image Detail Image Download
IMG_2575
IMG_2575
Image Detail Image Download
IMG_2576
IMG_2576
Image Detail Image Download
IMG_2577
IMG_2577
Image Detail Image Download
IMG_2578
IMG_2578
Image Detail Image Download
IMG_2579
IMG_2579
Image Detail Image Download
IMG_2580
IMG_2580
Image Detail Image Download
IMG_2581
IMG_2581
Image Detail Image Download
IMG_2582
IMG_2582
Image Detail Image Download
IMG_2589
IMG_2589
Image Detail Image Download
IMG_2594
IMG_2594
Image Detail Image Download
IMG_2598
IMG_2598
Image Detail Image Download
IMG_2609
IMG_2609
Image Detail Image Download
IMG_2614
IMG_2614
Image Detail Image Download
IMG_2618
IMG_2618
Image Detail Image Download
IMG_2620
IMG_2620
Image Detail Image Download
IMG_2622
IMG_2622
Image Detail Image Download
IMG_2633
IMG_2633
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery