ภาพกิจกรรม - ประชุมการจัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ครั้งที่ ๓

ประชุมการจัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ครั้งที่ ๓

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร  นายชุมพร  แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมและจัดสถานที่รับรองเพื่อจัดถวายการต้อนรับคณะพระภิกษุสามเณรสำนักเรียนคณะจังหวัด การจัดงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หน.เหนือ ในวันอังคาร ที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ

img 9108

img 9123

img 9110

img 9120

 

img_9108
img_9108
Image Detail Image Download
img_9109
img_9109
Image Detail Image Download
img_9110
img_9110
Image Detail Image Download
img_9111
img_9111
Image Detail Image Download
img_9112
img_9112
Image Detail Image Download
img_9113
img_9113
Image Detail Image Download
img_9114
img_9114
Image Detail Image Download
img_9115
img_9115
Image Detail Image Download
img_9116
img_9116
Image Detail Image Download
img_9117
img_9117
Image Detail Image Download
img_9118
img_9118
Image Detail Image Download
img_9119
img_9119
Image Detail Image Download
img_9120
img_9120
Image Detail Image Download
img_9123
img_9123
Image Detail Image Download
img_9124
img_9124
Image Detail Image Download
img_9126
img_9126
Image Detail Image Download
img_9127
img_9127
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery