ภาพกิจกรรม - กิจกรรมสรุปผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมสรุปผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

         วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ : เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมสรุปผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ  ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

1 (35)

1 (36)

1 (33)

1 (1)

1 (1)
1 (1)
Image Detail Image Download
1 (2)
1 (2)
Image Detail Image Download
1 (3)
1 (3)
Image Detail Image Download
1 (4)
1 (4)
Image Detail Image Download
1 (5)
1 (5)
Image Detail Image Download
1 (6)
1 (6)
Image Detail Image Download
1 (7)
1 (7)
Image Detail Image Download
1 (8)
1 (8)
Image Detail Image Download
1 (9)
1 (9)
Image Detail Image Download
1 (10)
1 (10)
Image Detail Image Download
1 (11)
1 (11)
Image Detail Image Download
1 (12)
1 (12)
Image Detail Image Download
1 (13)
1 (13)
Image Detail Image Download
1 (14)
1 (14)
Image Detail Image Download
1 (15)
1 (15)
Image Detail Image Download
1 (16)
1 (16)
Image Detail Image Download
1 (17)
1 (17)
Image Detail Image Download
1 (18)
1 (18)
Image Detail Image Download
1 (19)
1 (19)
Image Detail Image Download
1 (20)
1 (20)
Image Detail Image Download
1 (21)
1 (21)
Image Detail Image Download
1 (22)
1 (22)
Image Detail Image Download
1 (23)
1 (23)
Image Detail Image Download
1 (24)
1 (24)
Image Detail Image Download
1 (25)
1 (25)
Image Detail Image Download
1 (26)
1 (26)
Image Detail Image Download
1 (27)
1 (27)
Image Detail Image Download
1 (28)
1 (28)
Image Detail Image Download
1 (29)
1 (29)
Image Detail Image Download
1 (30)
1 (30)
Image Detail Image Download
1 (31)
1 (31)
Image Detail Image Download
1 (32)
1 (32)
Image Detail Image Download
1 (33)
1 (33)
Image Detail Image Download
1 (34)
1 (34)
Image Detail Image Download
1 (35)
1 (35)
Image Detail Image Download
1 (36)
1 (36)
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery