ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ประชุมคณาจารย์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ : เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมคณาจารย์ เรื่อง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ และการประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๔) ช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ โดยมีพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม ๒๐๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 0090

IMG 0175

IMG 0139

IMG 0179

IMG_0090
IMG_0090
Image Detail Image Download
IMG_0120
IMG_0120
Image Detail Image Download
IMG_0129
IMG_0129
Image Detail Image Download
IMG_0139
IMG_0139
Image Detail Image Download
IMG_0143
IMG_0143
Image Detail Image Download
IMG_0146
IMG_0146
Image Detail Image Download
IMG_0148
IMG_0148
Image Detail Image Download
IMG_0151
IMG_0151
Image Detail Image Download
IMG_0153
IMG_0153
Image Detail Image Download
IMG_0155
IMG_0155
Image Detail Image Download
IMG_0158
IMG_0158
Image Detail Image Download
IMG_0160
IMG_0160
Image Detail Image Download
IMG_0161
IMG_0161
Image Detail Image Download
IMG_0163
IMG_0163
Image Detail Image Download
IMG_0166
IMG_0166
Image Detail Image Download
IMG_0169
IMG_0169
Image Detail Image Download
IMG_0172
IMG_0172
Image Detail Image Download
IMG_0174
IMG_0174
Image Detail Image Download
IMG_0175
IMG_0175
Image Detail Image Download
IMG_0179
IMG_0179
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery