ภาพกิจกรรม - ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ : เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วาระเรื่องการเตรียมสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ เตรียมเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

IMG 0061

IMG 0070

IMG 0046

IMG 0071

IMG_0046
IMG_0046
Image Detail Image Download
IMG_0053
IMG_0053
Image Detail Image Download
IMG_0061
IMG_0061
Image Detail Image Download
IMG_0065
IMG_0065
Image Detail Image Download
IMG_0066
IMG_0066
Image Detail Image Download
IMG_0069
IMG_0069
Image Detail Image Download
IMG_0070
IMG_0070
Image Detail Image Download
IMG_0071
IMG_0071
Image Detail Image Download
IMG_0072
IMG_0072
Image Detail Image Download
IMG_0077
IMG_0077
Image Detail Image Download
IMG_0084
IMG_0084
Image Detail Image Download
IMG_0086
IMG_0086
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery