ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่ ๑

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่ ๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่ ๑ โดยมีผู้สูงอายุตำบลผาสิงห์ รุ่นที่ ๓ จำนวน ๗๐ คน ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ พร้อมด้วย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต หลังจากนั้นได้มีการชี้แจงปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาจารย์ธนวัฒน์ ศรีลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องเรียน ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 9794

IMG 9771

IMG 9801

IMG 9837

IMG_9767
IMG_9767
Image Detail Image Download
IMG_9770
IMG_9770
Image Detail Image Download
IMG_9771
IMG_9771
Image Detail Image Download
IMG_9794
IMG_9794
Image Detail Image Download
IMG_9799
IMG_9799
Image Detail Image Download
IMG_9801
IMG_9801
Image Detail Image Download
IMG_9802
IMG_9802
Image Detail Image Download
IMG_9804
IMG_9804
Image Detail Image Download
IMG_9805
IMG_9805
Image Detail Image Download
IMG_9806
IMG_9806
Image Detail Image Download
IMG_9807
IMG_9807
Image Detail Image Download
IMG_9808
IMG_9808
Image Detail Image Download
IMG_9809
IMG_9809
Image Detail Image Download
IMG_9810
IMG_9810
Image Detail Image Download
IMG_9811
IMG_9811
Image Detail Image Download
IMG_9812
IMG_9812
Image Detail Image Download
IMG_9818
IMG_9818
Image Detail Image Download
IMG_9820
IMG_9820
Image Detail Image Download
IMG_9828
IMG_9828
Image Detail Image Download
IMG_9830
IMG_9830
Image Detail Image Download
IMG_9837
IMG_9837
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery