ภาพกิจกรรม - การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ

IMG 9699

IMG 9702

IMG 9714

IMG 9723

IMG_9699
IMG_9699
Image Detail Image Download
IMG_9702
IMG_9702
Image Detail Image Download
IMG_9705
IMG_9705
Image Detail Image Download
IMG_9707
IMG_9707
Image Detail Image Download
IMG_9708
IMG_9708
Image Detail Image Download
IMG_9710
IMG_9710
Image Detail Image Download
IMG_9712
IMG_9712
Image Detail Image Download
IMG_9714
IMG_9714
Image Detail Image Download
IMG_9723
IMG_9723
Image Detail Image Download
IMG_9728
IMG_9728
Image Detail Image Download
IMG_9733
IMG_9733
Image Detail Image Download
IMG_9734
IMG_9734
Image Detail Image Download
IMG_9742
IMG_9742
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery