ภาพกิจกรรม - สูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำปี ๒๕๖๑

สูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมสูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์สานสายใย จุ่มเนื้อเย็นใจ๋ปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ศิษย์เก่า และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  โดยร่วมกันสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ปีใหม่เมือง ตามฮีตฮอยประเพณีล้านนา ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

IMG 8850

IMG 8880

IMG 8899

IMG 8912

IMG_8850
IMG_8850
Image Detail Image Download
IMG_8853
IMG_8853
Image Detail Image Download
IMG_8854
IMG_8854
Image Detail Image Download
IMG_8856
IMG_8856
Image Detail Image Download
IMG_8857
IMG_8857
Image Detail Image Download
IMG_8865
IMG_8865
Image Detail Image Download
IMG_8866
IMG_8866
Image Detail Image Download
IMG_8870
IMG_8870
Image Detail Image Download
IMG_8873
IMG_8873
Image Detail Image Download
IMG_8880
IMG_8880
Image Detail Image Download
IMG_8882
IMG_8882
Image Detail Image Download
IMG_8885
IMG_8885
Image Detail Image Download
IMG_8887
IMG_8887
Image Detail Image Download
IMG_8899
IMG_8899
Image Detail Image Download
IMG_8903
IMG_8903
Image Detail Image Download
IMG_8908
IMG_8908
Image Detail Image Download
IMG_8912
IMG_8912
Image Detail Image Download
IMG_8916
IMG_8916
Image Detail Image Download
IMG_8919
IMG_8919
Image Detail Image Download
IMG_8943
IMG_8943
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery