ภาพกิจกรรม - ดำหัวผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดำหัวผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้น้อมนำซึ่งน้ำอบน้ำหอม อันเป็นเครื่องสักการะบูชาเข้าพบเพื่อถวายแด่ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฐมวิภาคเบื้องต้น เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือในศีลาธิคุณ วิริยาธิคุณ ปัญญาธิคุณ อันเป็นบุญคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันสถิตย์ในกลางกระหม่อมจอมขวัญของพระเดชพระคุณท่าน ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูง ทุติยวิภาค ที่ ๒ ในตลอดระยะเวลาครบหนึ่งปี ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ล่วงล่ำกระทำในสิ่งที่ไม่ดี ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันสืบเนื่องด้วยโลภะ โทสะ โมหะ ทำให้เป็นบาปกรรมอันหนัก ตามโบราณกาล กล่าวว่า “ตัดซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และตัดซึ่งทางแห่งพระนิพพานอันสูงสุด ในอริยะประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมืองน่าน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG 2051

IMG 2061

IMG 2019

IMG 1985

IMG_1922
IMG_1922
Image Detail Image Download
IMG_1925
IMG_1925
Image Detail Image Download
IMG_1926
IMG_1926
Image Detail Image Download
IMG_1927
IMG_1927
Image Detail Image Download
IMG_1935
IMG_1935
Image Detail Image Download
IMG_1936
IMG_1936
Image Detail Image Download
IMG_1943
IMG_1943
Image Detail Image Download
IMG_1954
IMG_1954
Image Detail Image Download
IMG_1957
IMG_1957
Image Detail Image Download
IMG_1963
IMG_1963
Image Detail Image Download
IMG_1970
IMG_1970
Image Detail Image Download
IMG_1974
IMG_1974
Image Detail Image Download
IMG_1978
IMG_1978
Image Detail Image Download
IMG_1985
IMG_1985
Image Detail Image Download
IMG_1992
IMG_1992
Image Detail Image Download
IMG_2007
IMG_2007
Image Detail Image Download
IMG_2013
IMG_2013
Image Detail Image Download
IMG_2015
IMG_2015
Image Detail Image Download
IMG_2019
IMG_2019
Image Detail Image Download
IMG_2035
IMG_2035
Image Detail Image Download
IMG_2037
IMG_2037
Image Detail Image Download
IMG_2051
IMG_2051
Image Detail Image Download
IMG_2057
IMG_2057
Image Detail Image Download
IMG_2061
IMG_2061
Image Detail Image Download
IMG_2062
IMG_2062
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery