ภาพกิจกรรม - ประชุมการจัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ครั้งที่ ๒

ประชุมการจัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ครั้งที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน   พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร  นายชุมพร  แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมและตรวจสอบความคืบหน้า การจัดงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หน.เหนือ ในวันอังคาร ที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 9042

img 9047

img 9039

img 9072

img_9039
img_9039
Image Detail Image Download
img_9042
img_9042
Image Detail Image Download
img_9043
img_9043
Image Detail Image Download
img_9044
img_9044
Image Detail Image Download
img_9045
img_9045
Image Detail Image Download
img_9047
img_9047
Image Detail Image Download
img_9050
img_9050
Image Detail Image Download
img_9051
img_9051
Image Detail Image Download
img_9052
img_9052
Image Detail Image Download
img_9054
img_9054
Image Detail Image Download
img_9055
img_9055
Image Detail Image Download
img_9056
img_9056
Image Detail Image Download
img_9057
img_9057
Image Detail Image Download
img_9058
img_9058
Image Detail Image Download
img_9059
img_9059
Image Detail Image Download
img_9061
img_9061
Image Detail Image Download
img_9062
img_9062
Image Detail Image Download
img_9065
img_9065
Image Detail Image Download
img_9069
img_9069
Image Detail Image Download
img_9072
img_9072
Image Detail Image Download
img_9073
img_9073
Image Detail Image Download
img_9078
img_9078
Image Detail Image Download
img_9079
img_9079
Image Detail Image Download
img_9081
img_9081
Image Detail Image Download
img_9084
img_9084
Image Detail Image Download
img_9085
img_9085
Image Detail Image Download
img_9089
img_9089
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery