ภาพกิจกรรม - กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ : เวลา ๐๙.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประกอบพิธีสามีจิกรรม (สูมาคารวะ) พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และบุคลากรวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง หลังจากนั้นได้มีการประชุมสามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน ๗ ทุน ณ ห้องเรียน ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 1882

IMG 1862

IMG 1877

IMG 1901

IMG_1793
IMG_1793
Image Detail Image Download
IMG_1794
IMG_1794
Image Detail Image Download
IMG_1795
IMG_1795
Image Detail Image Download
IMG_1796
IMG_1796
Image Detail Image Download
IMG_1800
IMG_1800
Image Detail Image Download
IMG_1805
IMG_1805
Image Detail Image Download
IMG_1807
IMG_1807
Image Detail Image Download
IMG_1809
IMG_1809
Image Detail Image Download
IMG_1810
IMG_1810
Image Detail Image Download
IMG_1811
IMG_1811
Image Detail Image Download
IMG_1822
IMG_1822
Image Detail Image Download
IMG_1826
IMG_1826
Image Detail Image Download
IMG_1828
IMG_1828
Image Detail Image Download
IMG_1832
IMG_1832
Image Detail Image Download
IMG_1839
IMG_1839
Image Detail Image Download
IMG_1841
IMG_1841
Image Detail Image Download
IMG_1842
IMG_1842
Image Detail Image Download
IMG_1850
IMG_1850
Image Detail Image Download
IMG_1851
IMG_1851
Image Detail Image Download
IMG_1852
IMG_1852
Image Detail Image Download
IMG_1861
IMG_1861
Image Detail Image Download
IMG_1862
IMG_1862
Image Detail Image Download
IMG_1863
IMG_1863
Image Detail Image Download
IMG_1877
IMG_1877
Image Detail Image Download
IMG_1882
IMG_1882
Image Detail Image Download
IMG_1884
IMG_1884
Image Detail Image Download
IMG_1891
IMG_1891
Image Detail Image Download
IMG_1894
IMG_1894
Image Detail Image Download
IMG_1901
IMG_1901
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery