ภาพกิจกรรม - พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฎิบัติธรรมอธิษฐานจิตตภาวนา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฎิบัติธรรมอธิษฐานจิตตภาวนา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอภูเพียง ได้ร่วมกัน “เจริญพระพุทธมนต์และปฎิบัติธรรมอธิษฐานจิตตภาวนา” ถวายพระราชกุศล ในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ ถวายพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

IMG 1770

IMG 1771

IMG 1772

IMG 1786

IMG_1744
IMG_1744
Image Detail Image Download
IMG_1745
IMG_1745
Image Detail Image Download
IMG_1746
IMG_1746
Image Detail Image Download
IMG_1749
IMG_1749
Image Detail Image Download
IMG_1750
IMG_1750
Image Detail Image Download
IMG_1752
IMG_1752
Image Detail Image Download
IMG_1755
IMG_1755
Image Detail Image Download
IMG_1756
IMG_1756
Image Detail Image Download
IMG_1757
IMG_1757
Image Detail Image Download
IMG_1761
IMG_1761
Image Detail Image Download
IMG_1762
IMG_1762
Image Detail Image Download
IMG_1763
IMG_1763
Image Detail Image Download
IMG_1770
IMG_1770
Image Detail Image Download
IMG_1771
IMG_1771
Image Detail Image Download
IMG_1772
IMG_1772
Image Detail Image Download
IMG_1786
IMG_1786
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery