ภาพกิจกรรม - โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๑

  

          วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน  จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๑ จัดโดยวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง โดยมีพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ  แช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ในครั้งนี้ด้วย ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ทั้งสิ้นจำนวน ๓๗ รูป

IMG 1647

IMG 1684

IMG 1708

IMG 1723

IMG_1607
IMG_1607
Image Detail Image Download
IMG_1613
IMG_1613
Image Detail Image Download
IMG_1615
IMG_1615
Image Detail Image Download
IMG_1617
IMG_1617
Image Detail Image Download
IMG_1618
IMG_1618
Image Detail Image Download
IMG_1621
IMG_1621
Image Detail Image Download
IMG_1622
IMG_1622
Image Detail Image Download
IMG_1625
IMG_1625
Image Detail Image Download
IMG_1626
IMG_1626
Image Detail Image Download
IMG_1627
IMG_1627
Image Detail Image Download
IMG_1628
IMG_1628
Image Detail Image Download
IMG_1634
IMG_1634
Image Detail Image Download
IMG_1637
IMG_1637
Image Detail Image Download
IMG_1638
IMG_1638
Image Detail Image Download
IMG_1639
IMG_1639
Image Detail Image Download
IMG_1640
IMG_1640
Image Detail Image Download
IMG_1641
IMG_1641
Image Detail Image Download
IMG_1642
IMG_1642
Image Detail Image Download
IMG_1643
IMG_1643
Image Detail Image Download
IMG_1646
IMG_1646
Image Detail Image Download
IMG_1647
IMG_1647
Image Detail Image Download
IMG_1648
IMG_1648
Image Detail Image Download
IMG_1649
IMG_1649
Image Detail Image Download
IMG_1653
IMG_1653
Image Detail Image Download
IMG_1654
IMG_1654
Image Detail Image Download
IMG_1655
IMG_1655
Image Detail Image Download
IMG_1658
IMG_1658
Image Detail Image Download
IMG_1659
IMG_1659
Image Detail Image Download
IMG_1667
IMG_1667
Image Detail Image Download
IMG_1668
IMG_1668
Image Detail Image Download
IMG_1678
IMG_1678
Image Detail Image Download
IMG_1683
IMG_1683
Image Detail Image Download
IMG_1684
IMG_1684
Image Detail Image Download
IMG_1688
IMG_1688
Image Detail Image Download
IMG_1689
IMG_1689
Image Detail Image Download
IMG_1690
IMG_1690
Image Detail Image Download
IMG_1692
IMG_1692
Image Detail Image Download
IMG_1699
IMG_1699
Image Detail Image Download
IMG_1701
IMG_1701
Image Detail Image Download
IMG_1702
IMG_1702
Image Detail Image Download
IMG_1703
IMG_1703
Image Detail Image Download
IMG_1704
IMG_1704
Image Detail Image Download
IMG_1705
IMG_1705
Image Detail Image Download
IMG_1707
IMG_1707
Image Detail Image Download
IMG_1708
IMG_1708
Image Detail Image Download
IMG_1717
IMG_1717
Image Detail Image Download
IMG_1723
IMG_1723
Image Detail Image Download
IMG_1726
IMG_1726
Image Detail Image Download
IMG_1741
IMG_1741
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery