ภาพกิจกรรม - กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อทัศนศึกษาดูงาน เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของชาวลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

IMG 5995

IMG 6100

IMG 6210

IMG 6276

IMG_5929
IMG_5929
Image Detail Image Download
IMG_5980
IMG_5980
Image Detail Image Download
IMG_5983
IMG_5983
Image Detail Image Download
IMG_5992
IMG_5992
Image Detail Image Download
IMG_5995
IMG_5995
Image Detail Image Download
IMG_6002
IMG_6002
Image Detail Image Download
IMG_6003
IMG_6003
Image Detail Image Download
IMG_6007
IMG_6007
Image Detail Image Download
IMG_6014
IMG_6014
Image Detail Image Download
IMG_6017
IMG_6017
Image Detail Image Download
IMG_6019
IMG_6019
Image Detail Image Download
IMG_6023
IMG_6023
Image Detail Image Download
IMG_6065
IMG_6065
Image Detail Image Download
IMG_6075
IMG_6075
Image Detail Image Download
IMG_6078
IMG_6078
Image Detail Image Download
IMG_6082
IMG_6082
Image Detail Image Download
IMG_6083
IMG_6083
Image Detail Image Download
IMG_6087
IMG_6087
Image Detail Image Download
IMG_6100
IMG_6100
Image Detail Image Download
IMG_6102
IMG_6102
Image Detail Image Download
IMG_6105
IMG_6105
Image Detail Image Download
IMG_6107
IMG_6107
Image Detail Image Download
IMG_6109
IMG_6109
Image Detail Image Download
IMG_6112
IMG_6112
Image Detail Image Download
IMG_6114
IMG_6114
Image Detail Image Download
IMG_6124
IMG_6124
Image Detail Image Download
IMG_6126
IMG_6126
Image Detail Image Download
IMG_6135
IMG_6135
Image Detail Image Download
IMG_6142
IMG_6142
Image Detail Image Download
IMG_6145
IMG_6145
Image Detail Image Download
IMG_6149
IMG_6149
Image Detail Image Download
IMG_6157
IMG_6157
Image Detail Image Download
IMG_6161
IMG_6161
Image Detail Image Download
IMG_6172
IMG_6172
Image Detail Image Download
IMG_6177
IMG_6177
Image Detail Image Download
IMG_6208
IMG_6208
Image Detail Image Download
IMG_6210
IMG_6210
Image Detail Image Download
IMG_6217
IMG_6217
Image Detail Image Download
IMG_6261
IMG_6261
Image Detail Image Download
IMG_6271
IMG_6271
Image Detail Image Download
IMG_6274
IMG_6274
Image Detail Image Download
IMG_6276
IMG_6276
Image Detail Image Download
IMG_6278
IMG_6278
Image Detail Image Download
IMG_6288
IMG_6288
Image Detail Image Download
IMG_6294
IMG_6294
Image Detail Image Download
IMG_6296
IMG_6296
Image Detail Image Download
IMG_6304
IMG_6304
Image Detail Image Download
IMG_6313
IMG_6313
Image Detail Image Download
IMG_6316
IMG_6316
Image Detail Image Download
IMG_6319
IMG_6319
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery