ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐   ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 8186

IMG 8188

IMG 8193

IMG 8212

IMG_8186
IMG_8186
Image Detail Image Download
IMG_8188
IMG_8188
Image Detail Image Download
IMG_8190
IMG_8190
Image Detail Image Download
IMG_8191
IMG_8191
Image Detail Image Download
IMG_8193
IMG_8193
Image Detail Image Download
IMG_8196
IMG_8196
Image Detail Image Download
IMG_8205
IMG_8205
Image Detail Image Download
IMG_8207
IMG_8207
Image Detail Image Download
IMG_8211
IMG_8211
Image Detail Image Download
IMG_8212
IMG_8212
Image Detail Image Download
IMG_8214
IMG_8214
Image Detail Image Download
IMG_8218
IMG_8218
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery