ภาพกิจกรรม - โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยประเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานในการจัดโครงการ พระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

IMG 1060

IMG 1095

IMG 1063

IMG 1106

ประจำปีงบประมาณ 2561
IMG_1060
IMG_1060
Image Detail Image Download
IMG_1062
IMG_1062
Image Detail Image Download
IMG_1063
IMG_1063
Image Detail Image Download
IMG_1073
IMG_1073
Image Detail Image Download
IMG_1084
IMG_1084
Image Detail Image Download
IMG_1087
IMG_1087
Image Detail Image Download
IMG_1091
IMG_1091
Image Detail Image Download
IMG_1092
IMG_1092
Image Detail Image Download
IMG_1093
IMG_1093
Image Detail Image Download
IMG_1095
IMG_1095
Image Detail Image Download
IMG_1096
IMG_1096
Image Detail Image Download
IMG_1097
IMG_1097
Image Detail Image Download
IMG_1098
IMG_1098
Image Detail Image Download
IMG_1106
IMG_1106
Image Detail Image Download
IMG_1108
IMG_1108
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery