ภาพกิจกรรม - ประชุมบุคลากร เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านสู่ความเป็นเลิศ”

ประชุมบุคลากร เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านสู่ความเป็นเลิศ”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องเรียน ๒๐๓ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกล่าวมอบนโยบาย/ชี้แจง หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม “ร่วมเรียนรู้ ร่วมแบ่งปัน ร่วมพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EDPEx) พร้อมให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนำเสนองานเพื่อนำข้อมูลไปต่อยอดต่อไป

IMG 7990

IMG 8009

IMG 8011

 

 

IMG 8017

IMG 8037

IMG_7974
IMG_7974
Image Detail Image Download
IMG_7975
IMG_7975
Image Detail Image Download
IMG_7976
IMG_7976
Image Detail Image Download
IMG_7984
IMG_7984
Image Detail Image Download
IMG_7985
IMG_7985
Image Detail Image Download
IMG_7986
IMG_7986
Image Detail Image Download
IMG_7987
IMG_7987
Image Detail Image Download
IMG_7990
IMG_7990
Image Detail Image Download
IMG_7998
IMG_7998
Image Detail Image Download
IMG_8002
IMG_8002
Image Detail Image Download
IMG_8003
IMG_8003
Image Detail Image Download
IMG_8009
IMG_8009
Image Detail Image Download
IMG_8011
IMG_8011
Image Detail Image Download
IMG_8017
IMG_8017
Image Detail Image Download
IMG_8020
IMG_8020
Image Detail Image Download
IMG_8021
IMG_8021
Image Detail Image Download
IMG_8022
IMG_8022
Image Detail Image Download
IMG_8024
IMG_8024
Image Detail Image Download
IMG_8025
IMG_8025
Image Detail Image Download
IMG_8026
IMG_8026
Image Detail Image Download
IMG_8029
IMG_8029
Image Detail Image Download
IMG_8030
IMG_8030
Image Detail Image Download
IMG_8032
IMG_8032
Image Detail Image Download
IMG_8037
IMG_8037
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery