ภาพกิจกรรม - ประชุมพัฒนาพุทธสถานพุทธานุภาพ

ประชุมพัฒนาพุทธสถานพุทธานุภาพ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา ได้ไปประชุมเรื่อง พัฒนาพุทธสถานพุทธานุภาพ ซ่อมแซมปรับปรุง ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุเข้า ณ พุทธสถานพุทธานุภาพ บ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

img 9008

img 8936

img 8983

img 9003

 

 

img_8919
img_8919
Image Detail Image Download
img_8920
img_8920
Image Detail Image Download
img_8922
img_8922
Image Detail Image Download
img_8933
img_8933
Image Detail Image Download
img_8936
img_8936
Image Detail Image Download
img_8937
img_8937
Image Detail Image Download
img_8938
img_8938
Image Detail Image Download
img_8940
img_8940
Image Detail Image Download
img_8942
img_8942
Image Detail Image Download
img_8944
img_8944
Image Detail Image Download
img_8946
img_8946
Image Detail Image Download
img_8947
img_8947
Image Detail Image Download
img_8948
img_8948
Image Detail Image Download
img_8950
img_8950
Image Detail Image Download
img_8951
img_8951
Image Detail Image Download
img_8952
img_8952
Image Detail Image Download
img_8953
img_8953
Image Detail Image Download
img_8954
img_8954
Image Detail Image Download
img_8955
img_8955
Image Detail Image Download
img_8956
img_8956
Image Detail Image Download
img_8958
img_8958
Image Detail Image Download
img_8982
img_8982
Image Detail Image Download
img_8983
img_8983
Image Detail Image Download
img_8991
img_8991
Image Detail Image Download
img_9003
img_9003
Image Detail Image Download
img_9008
img_9008
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery