ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (ภาควันเสาร์ - วันอาทิตย์) ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

IMG 7885

IMG 7919

IMG 7962

IMG 7957

IMG_7883
IMG_7883
Image Detail Image Download
IMG_7885
IMG_7885
Image Detail Image Download
IMG_7888
IMG_7888
Image Detail Image Download
IMG_7902
IMG_7902
Image Detail Image Download
IMG_7903
IMG_7903
Image Detail Image Download
IMG_7905
IMG_7905
Image Detail Image Download
IMG_7913
IMG_7913
Image Detail Image Download
IMG_7914
IMG_7914
Image Detail Image Download
IMG_7919
IMG_7919
Image Detail Image Download
IMG_7921
IMG_7921
Image Detail Image Download
IMG_7931
IMG_7931
Image Detail Image Download
IMG_7940
IMG_7940
Image Detail Image Download
IMG_7947
IMG_7947
Image Detail Image Download
IMG_7952
IMG_7952
Image Detail Image Download
IMG_7956
IMG_7956
Image Detail Image Download
IMG_7957
IMG_7957
Image Detail Image Download
IMG_7962
IMG_7962
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery