ภาพกิจกรรม - กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๑

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการมหาจุฬาอาสาเติมปัญญาสู่ชุมชนและสังคม ณ โรงเรียนบ้านส้าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน กิจกรรมภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านส้าน จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทาสีห้องน้ำ ห้องสมุด เครื่องเล่น และรั้วโรงเรียนในกิจกรรมพี่น้องสานสัมพันธ์ มจร. ร่วมกับชุมชนโรงเรียนบ้านส้าน

IMG 0797

IMG 0836

IMG 0935

IMG 0870

IMG_0782
IMG_0782
Image Detail Image Download
IMG_0785
IMG_0785
Image Detail Image Download
IMG_0786
IMG_0786
Image Detail Image Download
IMG_0789
IMG_0789
Image Detail Image Download
IMG_0791
IMG_0791
Image Detail Image Download
IMG_0797
IMG_0797
Image Detail Image Download
IMG_0798
IMG_0798
Image Detail Image Download
IMG_0800
IMG_0800
Image Detail Image Download
IMG_0806
IMG_0806
Image Detail Image Download
IMG_0814
IMG_0814
Image Detail Image Download
IMG_0815
IMG_0815
Image Detail Image Download
IMG_0816
IMG_0816
Image Detail Image Download
IMG_0819
IMG_0819
Image Detail Image Download
IMG_0820
IMG_0820
Image Detail Image Download
IMG_0823
IMG_0823
Image Detail Image Download
IMG_0825
IMG_0825
Image Detail Image Download
IMG_0827
IMG_0827
Image Detail Image Download
IMG_0828
IMG_0828
Image Detail Image Download
IMG_0829
IMG_0829
Image Detail Image Download
IMG_0831
IMG_0831
Image Detail Image Download
IMG_0834
IMG_0834
Image Detail Image Download
IMG_0836
IMG_0836
Image Detail Image Download
IMG_0837
IMG_0837
Image Detail Image Download
IMG_0839
IMG_0839
Image Detail Image Download
IMG_0840
IMG_0840
Image Detail Image Download
IMG_0841
IMG_0841
Image Detail Image Download
IMG_0842
IMG_0842
Image Detail Image Download
IMG_0843
IMG_0843
Image Detail Image Download
IMG_0844
IMG_0844
Image Detail Image Download
IMG_0845
IMG_0845
Image Detail Image Download
IMG_0846
IMG_0846
Image Detail Image Download
IMG_0849
IMG_0849
Image Detail Image Download
IMG_0850
IMG_0850
Image Detail Image Download
IMG_0851
IMG_0851
Image Detail Image Download
IMG_0852
IMG_0852
Image Detail Image Download
IMG_0853
IMG_0853
Image Detail Image Download
IMG_0854
IMG_0854
Image Detail Image Download
IMG_0855
IMG_0855
Image Detail Image Download
IMG_0856
IMG_0856
Image Detail Image Download
IMG_0857
IMG_0857
Image Detail Image Download
IMG_0858
IMG_0858
Image Detail Image Download
IMG_0860
IMG_0860
Image Detail Image Download
IMG_0861
IMG_0861
Image Detail Image Download
IMG_0862
IMG_0862
Image Detail Image Download
IMG_0865
IMG_0865
Image Detail Image Download
IMG_0867
IMG_0867
Image Detail Image Download
IMG_0870
IMG_0870
Image Detail Image Download
IMG_0874
IMG_0874
Image Detail Image Download
IMG_0875
IMG_0875
Image Detail Image Download
IMG_0876
IMG_0876
Image Detail Image Download
IMG_0879
IMG_0879
Image Detail Image Download
IMG_0880
IMG_0880
Image Detail Image Download
IMG_0882
IMG_0882
Image Detail Image Download
IMG_0884
IMG_0884
Image Detail Image Download
IMG_0885
IMG_0885
Image Detail Image Download
IMG_0886
IMG_0886
Image Detail Image Download
IMG_0887
IMG_0887
Image Detail Image Download
IMG_0889
IMG_0889
Image Detail Image Download
IMG_0890
IMG_0890
Image Detail Image Download
IMG_0891
IMG_0891
Image Detail Image Download
IMG_0892
IMG_0892
Image Detail Image Download
IMG_0893
IMG_0893
Image Detail Image Download
IMG_0895
IMG_0895
Image Detail Image Download
IMG_0896
IMG_0896
Image Detail Image Download
IMG_0900
IMG_0900
Image Detail Image Download
IMG_0902
IMG_0902
Image Detail Image Download
IMG_0903
IMG_0903
Image Detail Image Download
IMG_0904
IMG_0904
Image Detail Image Download
IMG_0905
IMG_0905
Image Detail Image Download
IMG_0906
IMG_0906
Image Detail Image Download
IMG_0907
IMG_0907
Image Detail Image Download
IMG_0910
IMG_0910
Image Detail Image Download
IMG_0914
IMG_0914
Image Detail Image Download
IMG_0920
IMG_0920
Image Detail Image Download
IMG_0926
IMG_0926
Image Detail Image Download
IMG_0927
IMG_0927
Image Detail Image Download
IMG_0928
IMG_0928
Image Detail Image Download
IMG_0929
IMG_0929
Image Detail Image Download
IMG_0930
IMG_0930
Image Detail Image Download
IMG_0931
IMG_0931
Image Detail Image Download
IMG_0935
IMG_0935
Image Detail Image Download
IMG_0938
IMG_0938
Image Detail Image Download
IMG_0939
IMG_0939
Image Detail Image Download
IMG_0941
IMG_0941
Image Detail Image Download
IMG_0949
IMG_0949
Image Detail Image Download
IMG_0952
IMG_0952
Image Detail Image Download
IMG_0953
IMG_0953
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery