ภาพกิจกรรม - งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 

          วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ :  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมงานเดินขบวนประเพณี  หกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑ สัปดาห์วัน มาฆบูชา วันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา และในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มทิพย์ห่มองค์พระธาตุแช่แห้ง เตรียมงานสมโภชเวียงภูเพียงแช่แห้ง อายุกาล ๖๖๖ ปี (พ.ศ.๑๘๙๖ – พ.ศ.๒๕๖๒) ซึ่งจัดโดยวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีขบวนแห่ของบุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยขบวนแห่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๐๐ รูป หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนชาวน่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ขบวนฟ้อน ขบวนครัวตาน กว่า ๓๐ ขบวน ขึ้นดอยพระธาตุแช่แห้ง งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นการนมัสการ สมโภชเฉลิมฉลององค์พระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ซึ่งกระทำมาทุกปี ซึ่งในปี ๒๕๖๒ เวียงภูเพียงแช่แห้ง จะมีอายุกาล ๖๖๖ ปีในปีนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมกับคณะกรรมการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน ร่วมในงานประเพณีหกเป็งนมัสการ พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ซึ่งมีคณะพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบลในจังหวัดน่าน และพระภิกษุสามเณร ร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน ๓๐๐ รูป ทั้งในจังหวัดน่านและต่างจังหวัด นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ในเวลา ๐๖.๓๐ น. ของทุกวัน จะมีพิธีทำบุญ ตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๓๐๐ รูป และเวลา ๑๐.๐๐ น. ของทุกวันจะมีพิธีสืบชาตาหลวง ส่งเคราะห์ หลีกเคราะห์ ต่ออายุรับโชค ทำวัตรเย็นและร่วมเจริญพระพุทธมนต์หลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เป็นการสืบงานประเพณี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและเจริญสติภาวนา เพื่อนำไปปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันสังคมอย่างมีความสุข

IMG 0371

IMG 0410

IMG 0527

IMG 0451

IMG_0371
IMG_0371
Image Detail Image Download
IMG_0377
IMG_0377
Image Detail Image Download
IMG_0382
IMG_0382
Image Detail Image Download
IMG_0388
IMG_0388
Image Detail Image Download
IMG_0391
IMG_0391
Image Detail Image Download
IMG_0394
IMG_0394
Image Detail Image Download
IMG_0395
IMG_0395
Image Detail Image Download
IMG_0398
IMG_0398
Image Detail Image Download
IMG_0404
IMG_0404
Image Detail Image Download
IMG_0405
IMG_0405
Image Detail Image Download
IMG_0406
IMG_0406
Image Detail Image Download
IMG_0407
IMG_0407
Image Detail Image Download
IMG_0408
IMG_0408
Image Detail Image Download
IMG_0409
IMG_0409
Image Detail Image Download
IMG_0410
IMG_0410
Image Detail Image Download
IMG_0419
IMG_0419
Image Detail Image Download
IMG_0424
IMG_0424
Image Detail Image Download
IMG_0425
IMG_0425
Image Detail Image Download
IMG_0427
IMG_0427
Image Detail Image Download
IMG_0429
IMG_0429
Image Detail Image Download
IMG_0433
IMG_0433
Image Detail Image Download
IMG_0434
IMG_0434
Image Detail Image Download
IMG_0435
IMG_0435
Image Detail Image Download
IMG_0436
IMG_0436
Image Detail Image Download
IMG_0438
IMG_0438
Image Detail Image Download
IMG_0446
IMG_0446
Image Detail Image Download
IMG_0451
IMG_0451
Image Detail Image Download
IMG_0461
IMG_0461
Image Detail Image Download
IMG_0464
IMG_0464
Image Detail Image Download
IMG_0467
IMG_0467
Image Detail Image Download
IMG_0471
IMG_0471
Image Detail Image Download
IMG_0505
IMG_0505
Image Detail Image Download
IMG_0509
IMG_0509
Image Detail Image Download
IMG_0511
IMG_0511
Image Detail Image Download
IMG_0513
IMG_0513
Image Detail Image Download
IMG_0515
IMG_0515
Image Detail Image Download
IMG_0516
IMG_0516
Image Detail Image Download
IMG_0517
IMG_0517
Image Detail Image Download
IMG_0521
IMG_0521
Image Detail Image Download
IMG_0522
IMG_0522
Image Detail Image Download
IMG_0523
IMG_0523
Image Detail Image Download
IMG_0524
IMG_0524
Image Detail Image Download
IMG_0527
IMG_0527
Image Detail Image Download
IMG_0528
IMG_0528
Image Detail Image Download
IMG_0530
IMG_0530
Image Detail Image Download
IMG_0531
IMG_0531
Image Detail Image Download
IMG_0533
IMG_0533
Image Detail Image Download
IMG_0535
IMG_0535
Image Detail Image Download
IMG_0537
IMG_0537
Image Detail Image Download
IMG_0538
IMG_0538
Image Detail Image Download
IMG_0542
IMG_0542
Image Detail Image Download
IMG_0545
IMG_0545
Image Detail Image Download
IMG_0547
IMG_0547
Image Detail Image Download
IMG_0560
IMG_0560
Image Detail Image Download
IMG_0561
IMG_0561
Image Detail Image Download
IMG_0563
IMG_0563
Image Detail Image Download
IMG_0564
IMG_0564
Image Detail Image Download
IMG_0565
IMG_0565
Image Detail Image Download
IMG_0567
IMG_0567
Image Detail Image Download
IMG_0571
IMG_0571
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery